Helsinki 5.5.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Matkustajatietojen luovuttamista vastaan kampanja Euroopassa

Eurooppalaiset lentoyhtiöt joutuvat tällä hetkellä luovuttamaan kaikki matkustajatietonsa Yhdysvaltojen viranomaisille. Suomessa EFFI ry osallistuu eurooppalaisen kattojärjestönsä European Digital Rightsin tänään laukaistuun kampanjaan, jossa vastustetaan tätä henkilötietojen kyseenalaista luovutusta Yhdysvaltoihin. Kampanja alkaa ajankohtana, jona sekä EU:n komissio että parlamentti ryhtyvät Yhdysvaltain kanssa asiasta uusiin neuvotteluihin.

Tässä kampanjassa tullaan tarjoamaan valituskirjelmämalleja, joita lentomatkustajat voivat lähettää lentoyhtiöille ja kotimaidensa tietosuojaviranomaisille. Kirjeillä lentomatkustajat voivat pyytää saada tarkastaa lentoyhtiöiden heistä tallettamat henkilötiedot sekä saada tietoa siitä, mitä näistä tiedoista on luovutettu Yhdysvaltoihin. Toinen kirjemalli on osoitettu kansallisille tietosuojaviranomaisille ja sen tarkoitus on kannustaa heitä tutkimaan tietojen luovutusta. Kirjemallit löytyvät European Digital Rightsin kampanjasivulta (http://www.edri.org/).

"Tietojen siirrolta puuttuu lailliset perusteet ja se on vastoin EU:n jäsenvaltioiden tietosuojalakeja. Väärinkäyttöä vastaan ei ole mitään takuita", sanoo Maurice Wessling, European Digital Rightsin puheenjohtaja. "Jos eurooppalaisturisteja pysäytetään perusteettomasti ja tutkitaan lentokentillä ja jos heiltä jopa evätään pääsy Yhdysvaltoihin, heidän tulee olemaan mahdotonta saada selville, mitkä välitetyt tiedot ovat tähän syynä".

5.3.2003 lähtien EU:n komission ja Yhdysvaltain tullin välinen sopimus antaa Yhdysvaltain viranomaisille teknisen käyttöyhteyden avulla pääsyn eurooppalaisturistien nimiluetteloon siltä osin kuin lentoreitit kulkevat Yhdysvaltoihin, Yhdysvalloista tai Yhdysvaltojen kautta. Tiedot käsittävät kaikki matkustajan lentomatkan kannalta olennaiset tiedot: meno- ja paluulennot, jatkolennot, erityispalvelut lentojen aikana (ateriapalvelut kuten esimerkiksi Kosher tai Halal) ja tiedon siitä, miten lento on maksettu, mukaan lukien maksamisessa käytetyn luottokortin numero.

"Näistä tiedoista on kuitenkin hyvin vähän apua terroristien vastaisessa taistelussa", muistuttaa EFFIn varapuheenjohtaja Ville Oksanen ja jatkaa: " Sen sijaan esimerkiksi ne turistit, jotka haluavat eksoottisempaa ruokaa tai eivät omista vielä luottokorttia ja täten maksavat lentoliput käteisellä, joutuvat todennäköisesti erikoistarkastusten kohteeksi. Voidaan jopa perustellusti väittää, että järjestelmästä on enemmän haittaa kuin hyötyä turvallisuudelle, koska se voi vetää huomion pois oikeista uhista."

EU:n yksityisyyden suojaa koskevien säädösten nojalla tällaisten henkilötietojen luovuttaminen kolmansiin maihin edellyttää tiukkojen sääntöjen noudattamista. Yhdysvaltojen hallituksen poliittisten ja taloudellisen pakotteiden uhan edessä EU:n komissio on kuitenkin sallinut näiden tietojen luovutuksen.

Tehty sopimus sanoo, että tietoja voidaan käyttää "lainvalvontatarkoituksiin" ja että tiedot voidaan säilyttää niin kauan kuin on "tarpeellista niiden säilytystarkoituksen kannalta". Sopimuksessa myös mainitaan, että Yhdysvaltain tulli voi edelleen antaa tietoja muille Yhdysvaltain viranomaisille "lainvalvontatarkoituksiin". Tämä mahdollistaa sen, että kaikkien eurooppalaisturistien tiedot voitaisiin säilyttää esimerkiksi FBI:n tai muiden amerikkalaisviranomaisten tiedostoissa useita vuosia ilman täsmennettyjä käyttötarkoituksia.

Lisätietoja:

Kirje lentoyhtiölle: http://www.edri.org/files/airline_fi.txt

Kirje tietosuojavaltuutetulle: http://www.edri.org/files/dpa_fi.txt

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583

Maurice Wessling
Chairman, European Digital Rights


European Digital Rights (EDRI, http://www.edri.org/) on eurooppalainen kansalaisoikeikeuksia puolustavien yhdistysten kattojärjestö. Kesäkuussa 2002 tapahtuneesta perustamisestaan lähtien EDRI on edustanut kymmentä kansalaisoikeuksia puolustavaa yhdistystä seitsemästä eri EU:n jäsenmaasta.Tarve yhteistyölle näiden eurooppalaisten yhdistysten välillä on syntynyt, koska EU antaa nykyään uusia säädöksiä Internetistä, yksityisyydensuojasta ja tietosieppauksista. Erityisesti 11.9.2001 tapahtumien johdosta on säädetty uusia säädöksiä, joita vastaan taistelu on edellyttänyt yhteisön laajuista yhteistyötä.

Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.