Helsinki 24.2.2003
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: PRH astunut lain ulkopuolelle ohjelmistojen patentoinnissa

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on täysin yllättäen alkanut myöntää patenttilain vastaisesti ohjelmistotuotepatentteja. 14.2.2003 antamassaan tiedotteessa PRH perustelee muutosta Euroopan patenttiviraston (EPO) tulkintakäytännöllä ja sillä, että Euroopan parlamentin ja komission vastustuksen vuoksi linjanmuutos on viivästynyt EU:ssa.

PRH:n tiedotteen mukaan muutokselle ei ole "mitään säädöksellisiä esteitä". Electronic Frontier Finland ry:n puheenjohtaja Mikko Välimäki hämmästelee: "Suomen patenttilaissa sanotaan yksiselitteisesti, että ohjelmistoja ei saa patentoida sellaisinaan. Piste." Hän jatkaa: "PRH on ilmeisesti unohtanut, että Euroopan patenttivirasto on vain kansainvälinen toimielin, joka ei ole minkään maan lakien alainen."

EFFIn varapuheenjohtaja Ville Oksanen selventää asian taustoja: "Tässä pyritään nyt selvästi puuttumaan EU:n päätöksentekoon. Parlamentti kun ei kuunnellut pelkästään monikansallisia suuryrityksiä ja patentoinnista elantonsa saavia lakimiehiä, vaan myös Open Source -liikkeen, pk-yritysten ja akateemisen maailman äkäisiä vastalauseita. Nyt ohjelmistopatenttien kannattajat tarvitsevat kipeästi perusteluja Euroopan parlamentin kannan peittoamiseen."

EFFI kyseenalaistaa PRH:n taktiikan alkaa myöntää mahdollisimman nopeasti ohjelmistopatentteja ja näin pakottaa parlamentti tunnustamaan syntynyt tilanne. "Päällimmäinen kysymys ei ole todellakaan patentinhakijoiden yhdenvertaisuus, toisin kuin PRH väittää. Tässä ollaan tekemässä erittäin merkittävää poliittista linjausta. Sellaisen päätöksen tekee Suomessa eduskunta, ei mikään virasto", Välimäki kommentoi.

EFFI tulee käyttämään kaikkia mahdollisia laillisia keinoja kumotakseen PRH:n lainvastaisen linjanmuutoksen. Ville Oksanen toteaa lopuksi: "Virkamiesten on noudatettava lakia tai muuten he syyllistyvät virkavirheeseen. Ajattelemattomuus tai yksisilmäisyys eivät ole anteeksiantoperusteita."

Lisätietoja:

PRH:n tiedote 14.2.2003: http://www.prh.fi/fi/uutiset/111.html

EFFIn tietosivut ohjelmistopatenteista: http://www.effi.org/patentit/

Mikko Välimäki
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org
050 598 0498

Ville Oksanen
Varapuheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
040 536 8583


Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.