Lisäys 19.6.2003: Markkinaoikeuden 10.6.2003 annetun päätöksen (MAO:119/03) mukaan ei-toivotut sähköiset viestit, joissa pyydetään lupaa mainosten lähettämiseen, ovat itsessään suoramarkkinointia ja siten laittomia.


Helsinki 28.11.2002
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland - EFFI ry

EFFI: Uudet sähköisen kuluttajakaupan käytännesäännöt sallivat lupapyyntöspämmin

Suomen Suoramarkkinointiliitto, Kaupan Keskusliitto, Keskuskauppakamari ja tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ovat laatineet uudet sähköisen kuluttajakaupan käytännesäännöt. EFFI on löytänyt säännöistä huomattavia epäselvyyksiä, jotka mahdollistavat spämmin eli ei-toivottujen mainosviestien lähettämisen. Suomen laki kieltää yksityishenkilöille ilman vastaanottajien ennakkosuostumusta lähetetyt sähköposti- ja tekstiviestimainokset.

EFFI on erityisen huolestunut käytännesääntöjen seuraavasta kohdasta:

- - Suoramarkkinointia on esimerkiksi palvelun tai tavaran tarjoaminen kuluttajalle, jonka kanssa yrityksellä ei ole asiakassuhdetta.

Yritys voi pyytää kuluttajalta suostumuksen tällaiseen suoramarkkinointiin automaattista televiestintää käyttämällä (esimerkiksi sähköpostilla tai tekstiviesteillä). Suostumuspyyntö ei saa sisältää varsinaista markkinointia. Siinä voidaan kuitenkin kuvata, millaisia palveluja tai tavaroita yritys markkinoisi kuluttajalle.

EFFIn spämmiasiantuntija, FT Kai Puolamäki muistuttaa: "Myös omille asiakkaille lähetetty suoramarkkinointi on suoramarkkinointia, toisin kuin ohjeistosta saattaa ymmärtää."

"'Tilaa 8 päivää -lehti!' olisi sääntöjen mukaan markkinointia, mutta 'Haluatko tarjouksia 8 päivää -lehden tilauksesta?' ilmeisesti ei," ihmettelee Puolamäki ja jatkaa: "Toisin kuin säännöissä sanotaan sähköpostiviesti, jossa pyydetään lupaa mainosten lähettämiseen ja jossa kuvataan millaisia palveluita tai tavaroita yritys tarjoaa, on varsin selvästi itsessään ei-toivottua sähköistä suoramarkkinointia ja siten laitonta."

EFFIn puheenjohtaja Mikko Välimäki arvioi tilannetta: "Suoramarkkinointiliitto yritti edistää lupapyyntöspämmiä viimeksi kaksi vuotta sitten ohjeistossaan. Nämä säännöthän ovat taas kerran mainostajien ja kauppiaiden itsensä kirjoittamia. Kuluttajan kannalta harmillisesti heillä näyttää olevan tarve tulkita lakipykäliä laajentavasti."

Lupapyyntöspämmin, kuten muunkin sähköpostispämmin, lähettäminen on mainostajalle käytännössä ilmaista. Mainonnan kulut maksavat vastaanottajat. Kun vastaanottajat maksavat mainosbudjetin, ei mainostajalla ole taloudellista motiivia rajata kohderyhmäänsä. Tämän vuoksi spämmi uhkaa jo koko sähköpostijärjestelmän toimivuutta.

Puolamäki toteaa vielä lopuksi: "Lupaa sähköposti- tai tekstiviestimainosten lähettämiseen voi hyvin pyytää henkilötietoja kerätessä, muun asiakasviestinnän yhteydessä tai muita medioita käyttämällä. Mutta ei spämmäämällä."

Lisätietoja:

Uudet sähköisen kuluttajakaupan käytännesäännöt webistä:
http://www.ssml-fdma.fi/ohjeistuksia/Sahkulkaupelisaannot.shtml
http://www.ficom.fi/fi/uutinen.html?Id=1037972467.html
http://www.kauppakamari.fi/content_files/sahkoisen_kaupan_saannot.pdf

Roskapostista EFFIn sivuilta: http://www.effi.org/mirrors/spam/

Lainsäädännöstä: http://www.effi.org/mirrors/spam/laki.html#suomi

SSML:n vuoden 2000 ohjeistosta: http://www.effi.org/mirrors/spam/laki.html#tulkinta

Mitä spämmäys maksaa vastaanottajille: http://www.effi.org/mirrors/spam/tekosyyt.html#SPAMMI-ON-HALPAA

Kai Puolamäki
Hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
kai.puolamaki@effi.org
050 522 8111

Mikko Välimäki
Puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org
050 598 0498


Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.