Helsinki 25.11.2002
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland - EFFi ry

EFFI: Sonera-tapauksesta huolimatta Suomi kannattaa edelleen erittäin laajaa teletietojen tallennusvelvollisuutta

Electronic Frontier Finland - EFFI ry vaatii Suomea muuttamaan kantansa teletietojen tallennusvelvollisuudeksi. Puheenjohtaja Mikko Välimäen mukaan: "Suomi on vaatinut EFFIn haltuunsa saaman dokumentin mukaan pakollista kahden vuoden mittaista teletietojen tallentamista EU:n sisällä. Suomen kanta on ilmaistu 20.11.2002 päivätyssä jäsenmaiden kantoja kartoittaneessa selvityksessä."

Välimäki jatkaa: "Voisi kuvitella, että Sonera-tapaus olisi toiminut päinvastaisena herätyksenä: jos teletietoja on saatavilla, niitä käytetään ennemmin tai myöhemmin väärin. Vaan ei. Suomi tuntuu edustavan edelleen poikkeuksellista Isoveli-optimismia."

EFFI korostaa, että poliisi voi vaatia jo nyt informaation tallentamista, jos sillä on vahva epäilys rikoksesta. Ylivoimaisesti suurin osa uudistuksen myötä tallennettavasta informaatiosta koskisi tavanomaista kansalaisten välistä viestintää.

Kansainvälisistä asioista vastaava Ville Oksanen EFFIstä kommentoi: "Lisäksi on hyvä muistaa, että teletiedot eivät tulisi ainoastaan Suomen käyttöön. Esimerkiksi Suomen hyväksymän Cybercrime-sopimuksen perusteella Suomella on velvollisuus antaa virka-apuna tätä informaatiota maihin, joiden oikeusjärjestelmä ei todellakaan ole Suomen tasolla. Vaikka informaation väärinkäytön riski on Suomessa rajallinen, samaa ei voi sanoa esimerkiksi Albaniasta, Azerbaijanista tai edes Venäjästä".

Oksanen jatkaa vielä: "Kansainväliset yksityisyyttä puolustavat järjestöt ovatkin jo ehtineet kummastella Suomen aloitteellisuutta asiassa. EFFIllä on esimerkiksi ollut selittelemistä vastahyväksyttynä Global Internet Liberty Campaignin jäsenenä, mistä aikaisemmin kansalaisten yksityisyyttä hyvin tiukasti vaalineen Suomen linjan muutos johtuu."

EU:n aloite ei ole valitettavasti ainoa lakihanke, joka tähtää teletietojen pakolliseen tallentamiseen. Suomen eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä lakiehdotus sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä. Toteutuessaan se asettaisi laajan tallennusvelvoitteen myös Internetin kautta käytävällä keskustelulle.

"Teletietoja kertyy valtava määrä, eikä niiden tallentaminen vuosikausiksi ole helppoa eikä halpaa", sanoo EFFIn hallituksen jäsen, FT Kai Puolamäki. Puolamäki jatkaa: "Lisäksi näin laaja ja kattava tallentamisvelvollisuus lisää huomattavasti väärinkäytösten riskiä, mihin verrattuna tallennusvelvollisuuden mahdollisesti tuoma hyöty rikosten selvittämisessä on kyseenalainen - varsinkin kun osaava rikollinen pystyy kyllä tällaisen seurannan välttämään."

"Ajatellaanpa, että joku olisi viime vuosituhannella ehdottanut, että talonmiesten pitäisi seurata ja pitää kirjaa talossa käyvistä ihmisistä ja säilyttää kirjanpitoa kaksi vuotta siltä varalta, että joku näistä ihmisestä syyllistyisi joskus rikokseen", miettii Puolamäki ja jatkaa: "Tällaista ehdotusta olisi pidetty naurettavana. Valitettavasti kun kyse on Internetistä, vaikuttavat tällaiset ehdotukset olevan arkipäivää nykyajan Suomessa ja EU:ssa."

Lisätietoja:

Jäsenmaiden kantoja kartoittanut Euroopan Unionin Neuvoston selvitys 20.11.2002 (alkuperäinen versio, ei toimi kaikilla selaimilla)

EFFIn yksityissyyssivut

EFFIn sivu joukkoviestinnän vastuulakiehdotuksesta ("laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä"), jossa myös ehdotetaan laajaa tunnistamistietojen tallentamisvelvollisuutta.

Mikko Välimäki
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org
050 5980498

Ville Oksanen
hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
+1 415 572 0349


Electronic Frontier Finland - EFFI ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. EFFI on European Digital Rightsin perustajajäsen ja Global Internet Liberty Campaignin jäsen. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.