Helsinki 11.10.2002
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland - EFFi ry

EFFi: Hallituksen esitys tekijänoikeuslaiksi edelleen ongelmallinen

Hallituksen esitys tekijänoikeuslain muuttamiseksi on vihdoin valmistunut 1,5 kuukautta alkuperäisestä aikataulustaan myöhässä. Esityksessä on pyritty osittain vastaamaan julkiseen kritiikkiin, joka kohdistui sitä edeltäneeseen muistioon. Esimerkiksi DVD:n aluekoodien kiertämisen todetaan nyt olevan sallittua. Electronic Frontier Finland ry:n mielestä tehdyt muutokset ovat kuitenkin riittämättömiä ja luonteeltaan lähinnä kosmeettisia.

Esityksessä ollaan sallimassa teknisten suojauskeinojen kiertäminen teosten yksityistä käyttöä varten. Esimerkiksi suojatun musiikkikappaleen saisi kopioida edelleen MP3-soittimelle. "Kopiointiin tarvittavien laitteiden tai ohjelmien levittäminen on kuitenkin lain mukaan rikos. Näin kuluttajien on käytännössä mahdotonta käyttää annettua oikeutta, koska ilman työkaluja kopiointia ei pysty suorittamaan", kommentoi EFFin hallituksen jäsen, FT Kai Puolamäki.

Muutenkin teosten teknisiin suojauskeinoihin liittyy runsaasti ongelmia. "Tekijänoikeus on kuten verotus - jos sitä kiristetään liikaa, koko yhteiskunta kärsii", murehtii EFFin hallituksen jäsen, OTK Ville Oksanen ja jatkaa: "Jos laki hyväksytään tässä muodossa, tekijänoikeus muuttuu vähitellen ikuiseksi, koska teknisten suojauksien kestolle ei ole laissa määritetty mitään aikarajaa. Toiseksi sähköisen kaupan suojalauseke poistaa oikeuden tehdä teoksista versioita näkö- tai kuulovammaisille - ilmeisesti informaatioyhteiskunnassa ei tarvitse enää välittää heikommista? Laki muuttaakin hyvin radikaalisti sitä tasapainoa, mikä on vallinnut yhteiskunnan ja tekijänoikeuden haltijoiden välillä - jälkimmäisen ryhmän eduksi."

Esityksestä löytyy myös muita ongelmia. Esimerkiksi esitys sisältää niin sanotun yhteisöraukeamisperiaatteen: ETA-alueen ulkopuolelta ostettua teosta ei saisi levittää edelleen ilman tekijänoikeuden haltijan lupaa. Melkein kaikki tuotteet voivat olla teoskappaleita: kirja, CD-levy ja maalaus ovat selvästi teoksia. Kännykkä on teos - ainakin käyttöjärjestelmänsä osalta. Kärjistetysti jopa hillopurkkikin on teos, jos sen etiketissä on teoskynnyksen ylittävä kuva. Yhteisöraukeaminen vaarantaa muun muassa divaritoiminnan: ETA-alueen ulkopuolelta ostettua teoskappaletta ei saa antaa edelleen kirpputorille myytäväksi. Koulut eivät voi enää tilata kurssikirjoja ulkomailta keskitetysti. Levykauppa ei voi myydä USA:sta ostettuja levyjä, joita ei ole julkaistu ETA-maissa.

"Nyt julkisuudessa käyty keskustelu osoittaa, että tavalliset kansalaiset ovat huolissaan laista," huomauttaa EFFin puheenjohtaja, OTK Mikko Välimäki. "Toivottavasti tämä viesti on jo myös mennyt perille eduskuntaan." Välimäen mukaan EFFi aikoo joka tapauksessa varmistaa, että kansaedustajat saavat tasapuolista informaatiota lain sisällöstä. "Tulemme valmistamaan kattavan, tieteellisin standardein kirjoitetun selvityksen, jossa osoitetaan hallituksen esityksen puutteet ja myös esitetään keinot, joilla niitä voidaan yrittää korjata."

Lisätietoja:

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja rikoslain 49 luvun muuttamisesta ( HE 177/2002 vp)

Ville Oksanen
hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
ville.oksanen@effi.org
+1 415 572 0349

Kai Puolamäki
hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
kai.puolamaki@effi.org
050 522 8111


Electronic Frontier Finland - EFFi ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. Lisätietoja EFFi:n kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.