Helsinki 2.7.2002
Lehdistötiedote
Vapaa julkaistavaksi heti
Electronic Frontier Finland ry

EFFi vastaa Opetusministeriölle

Opetusministeriö poisti vuoden 2002 alussa EFFin tiedostuslistaltaan. Asiaa ihmeteltäessä tekijänoikeustoimikunnan sihteeri vastasi, että tiedostuslistaa on karsittu ja EFFi poistettiin, koska se ei ole "virallinen" järjestö. Samassa yhteydessä opetusministeriön tiedottaja myönsi, ettei käyttäjiltä ole saatu kommentteja.

"Hallinnon tulisi olla avointa. Lisäksi tiedotteiden lähettäminen sähköpostitse olisi ollut Opetusministeriölle käytännössä ilmaista," EFFin puheenjohtaja Mikko Välimäki sanoo ja jatkaa: "Minkäänlaista syytä sille, miksi EFFi - tai kuka muu tahansa - pitäisi pyytämättä poistaa tiedotuslistalta, ei siis ole."

Opetusministeriössä tekijänoikeuslain uudistuksesta vastaavan Jukka Liedeksen mukaan EFFi on kuitenkin edelleen mukana niiden joukossa, joille Opetusministeriö lähettää lakiuudistukseen liittyvää tietoa (ITviikko 1.7.2002). EFFi toivoo, että Opetusministeriö selvittää tiedotuslistojensa tilan pikaisesti.

Jukka Liedeksen mukaan EFFi on "tällainen harrastelija-ajattelijoiden yhdistys" (ITviikko 1.7.2002). "Toivottavasti tuo ei ole ministeriön virallinen käsitys," Välimäki kommentoi ja kuittaa: "EFFin hallituksen jäsenet ovat juridiikan ja tekniikan asiantuntijoita. Meistä neljä työskentelee Teknillisellä korkeakoululla tutkijoina."

Liedes jatkaa: "Meidän lausuntopyynnöt tähtäävät siihen, että joita asia koskee, kysytään." EFFin mielestä tekijänoikeuslaki koskee kuitenkin myös teosten käyttäjiä. Kysymys ei ole vain institutionaalisista käyttäjistä vaan myös kuluttajiksi luettavista yksityishenkilöistä ja taloudellista voittoa tavoittelemattomista ryhmistä.

Opetusministeriön suhtautuminen kansalaisjärjestötoimintaan on valitettavaa. Samalla se myös kuvaa laajemminkin syitä, joiden vuoksi tekijänoikeuslakiehdotuksen valmistelussa on kyllä otettu huomioon kymmenien tekijänoikeuden omistajien järjestöjen ääni, mutta käyttäjäyhteisön edustajien lausunnot on jätetty huomiotta.

"On surullista, että tekijänoikeuslakiehdotusta valmisteltaessa ei otettu huomioon yhtäkään loppukäyttäjiä edustavaa tahoa vain koska Opetusministeriön mielestä asia ei teosten käyttäjiä koske," kommentoi EFFin hallituksen jäsen, filosofian tohtori Kai Puolamäki.

Tekijänoikeuslakiehdotus menee syksyllä eduskuntakäsittelyyn. EFFi järjestää lakiehdotuksesta tekijänoikeusseminaarin, johon tullaan kutsumaan myös Opetusministeriön edustaja. EFFi toivoo, että seminaari selventää osaltaan tekijänoikeuslakiehdotuksen vaikutuksia ja EFFin kantaa asiaan.

Lisätietoja:

Lehdistötiedote: "EFFi: OPM ei kiinnostunut käyttäjien kannasta" (17.6.) http://www.effi.org/lehdistotiedote_170602.html

Jukka Liedes vastaa EFFille ITviikossa (1.7.): http://www.itviikko.fi/uutiset/uutinen.asp?UutisID=52158

Lisätietoja EFFin kotisivuilta http://www.effi.org/

Mikko Välimäki
puheenjohtaja, Electronic Frontier Finland ry
mikko.valimaki@effi.org
050 598 0498

Kai Puolamäki
hallituksen jäsen, Electronic Frontier Finland ry
kai.puolamaki@effi.org
050 522 8111


Electronic Frontier Finland ry (EFFi) on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseen Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, tekijänoikeudesta ja tietokoneohjelmien patentoinnista Suomessa ja Euroopassa. Lisätietoja EFFi:n kotisivulta osoitteessa http://www.effi.org/.