Lausunto talousvaliokunnalle IPR Enforcement II-direktiivistä | EFFI.org

Lausunto talousvaliokunnalle IPR Enforcement II-direktiivistä

EFFI esitti 16.2.2006 asiantuntijalausunnon talousvaliokunnalle asiassa U 39/2005 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sekä neuvoston puitepäätökseksi (teollis- ja tekijänoikeusrikoksista). Lausunnon voi noutaa PDF- ja DOC-muodossa.

AttachmentKoko
effi-tav160206.doc29 KB
effi-tav160206.pdf95.32 KB