Lausunto Euroopan neuvoston asiakirjasta "On the Protection of Rights of Broadcasting Organisations" | EFFI.org

LAUSUNTO 10.11.2008

Viitaten Opetusministeriön lausuntopyyntöön (diaarinumero 9/302/2008), Electronic Frontier Finland ry (Effi) haluaa ilmaista mielipiteensä Euroopan neuvoston asiakirjasta "On the Protection of Rights of Broadcasting Organisations":

Ehdotetunkaltaiselle uudelle televisio- tai radiotoiminnan harjoittajien oikeuksia suojaavalle instrumentille ei ole tarvetta, päinvastoin siitä olisi todennäköisesti haittaa markkinoiden kehitykselle ja sananvapaudelle.

Uuden instrumentin tarvetta perustelevaa empiiristä tutkimustietoa ei ole käytännöllisesti katsoen lainkaan. Muitakaan konkreettisia perusteluja ei ole esitetty, eikä toisaalta potentiaalisia haittoja arvioitu.

Erilaisten sisältöjen levitystavat ovat voimakkaassa murrostilassa, eikä ole mielekästä yrittää estää uudenlaisten liiketoimintamallien syntyä ja kehitystä pakottamalla niitä vanhojen, esi-digitaalisella kaudella syntyneiden toimintatapojen muottiin. Todennäköisesti tuloksena olisi vain jo syntyessään vanhentunut sopimus, johon käytetty aika olisi hukkaan heitettyä - tai pahimmassa tapauksessa Euroopan kilpailukykyä heikentävä, uusien innovaatioiden esteeksi muodostuva riippakivi.

Asiakirjassa mainitaan myös uutiset. Videositaatit TV-uutisista ovat muodostuneet yhä tärkeämmiksi poliittisen keskustelun välineiksi, ja on olemassa vaara, että ehdotettua mekanismia käytettäisiin sitaattioikeuden kaventamiseen ja siihen perustuvan poliittisen videokeskustelun vaientamiseen. Tähän on syytä kiinnittää erityistä huomiota, jos hanketta viedään eteenpäin.

Ehdotettu mekanismi on lisäksi luonteeltaan selvästi puhdas investointisuoja, eikä tekijänoikeuslaki ole sellaisille oikea paikka. Patenttienkaan suoja-aika ei ole kuin 20 vuotta, eikä asiakirjassa esitetä mitään syytä miksi tv- tai radiolähetykset vaatisivat moninkertaisesti pitempää suoja-aikaa.

Kunnioittavasti,

Tapani Tarvainen
Electronic Frontier Finland (Effi) ry
PL 239
00101 Helsinki