Lausunto ulkoministeriölle ACTA-sopimuksesta | EFFI.org
Ville Oksasen esityskalvosetti löytyy pdf-muodossa täältä.

Effin lausunto ulkoasiainministeriölle ACTA-sopimuksesta

24.5.2010

1. Yleistä

Kuten aikaisemmissa lausunnoissaan, Electronic Frontier Finland ry (Effi) katsoo ensinnäkin, että ACTA-sopimus on nykyisessä muodossaan tarpeeton ja suorastaan haitallinen. Syynä tähän on, että kansainvälinen IPR-regulaatio tulisi valmistella WIPO:ssa, ei yksittäisten valtioiden välillä. Jos sopimuksessa olisi pitäydytty sen alkuperäisessä tavoitteessa eli tuotepiratismin torjunnassa, asiasta olisi ollut myös saatavissa hyvin todennäköisesti laaja kansainvälinen konsensus.

Tällä hetkellä ACTA-neuvottelut ovat valitettavan klassinen esimerkki kahdesta ilmiöstä, joille ei ole vielä vakiintuneita suomalaisia käsitteittä eli "policy laundering" ja "feature creep". Sopimussprosesilla yritetään ensinnäkin kiertää hankalaksi osoittautuneet kansainväliset foorumit (WIPO, WTO) ja toiseksi sen sisältöön on lisätty elementtejä, joilla on vähän tai ei mitään tekemistä sopimuksen alkuperäisten tavoitteiden kanssa.

2. Sopimuksen sisällöstä

Effi ei ota tässä lausunnossa kantaa sopimustekstiin kuin yleisellä tasolla ja järjestön näkökulmasta keskeisimmistä teemoista. KV-sopimuksissa lopputuloksen sanelee pilkuntarkka kokonaisuus, joka on tällä hetkellä vielä niin "liikkeessä", että täsmällisempi kommentointi olisi käytännössä resurssien tuhlausta. Tärkeämpää olisikin, että kansalaisyhteiskunnan asiantuntijoille annettaisiin (muuallakin kuin USA:ssa) jatkuva pääsy neuvotteluprosessin tuottamiin dokumentteihin - ja mielellään vielä niin, että kommentointi olisi mahdollista neuvottelukierrosten ollessa käynnissä.

Lisäksi sopimuksen muokkaaminen ja siitä eroaminen tulee tehdä joka tapaukssa mahdollisimman helpoksi, jotta sen avulla ei lukita IPR-järjestelmää nykyiseen, valitettavan tehottomaan tilaansa.

2.1. Commercial Scale

Effin näkökulmasta keskeisin sopimuksen määritelmä on kaupallinen mittakaava. Käsitteen avulla sopimuksesta voidaan rajata helposti ulos normaalien kansalaisten "harmaalla vyöhykkeellä" tekemät toiminnot, mikä mahdollistaa keskittymisen rikollisen toiminnan tehokkaaseen vastustamiseen. Musiikki- ja viihdeteollisuuden vaatimusten edessä ei tule taipua vaan todella keskittyä kansalaisten kannalta haitallisten toimitojen poiskitkemiseen. Effin näkökulmasta suurin osa sopimuksen ongelmista poistuisi samalla.

2.2. Ohjelmistopatentit

Sopimukseksessa tulee rajata mahdolliset ohjelmistopatentit sen ulkopuolelle ja erityisesti rikosoikeidellisten kohtien osalta. Poliisi on täysin väärä taho toimimaantällä teknisesti hyvin vaativalla alueella, jossa kaiken lisäksi jo siviilioikeudelliset sanktiot ovat olemassa olevan taloustieteellisen empiirisen tutkimusaineiston valossa puhtaan haitallisia.

2.3. Internet-osio

Koko internet-osio tulee poistaa sopimuksesta siihen kuulumattomana. Mikäli tämä ei ole mahdollista, Suomen minimitavoitteen tulee olla, että emme joudu muuttamaan omaa täsmällistä "notice-and-takedown"-lainsäädäntöämme.

3. Lopuksi

Effi on tyytyväinen siihen, että sopimusmusneuvotteluihin on saatu vihdoin hieman avoimuutta. Toivomme, että kehitys jatkaa ja että kansalaisyhteiskunnalle annetaan täysi pääsy neuvotteluihin. IPR-järjestelmä on vakavassa legimiteettikriisissä, jota ei korjata salassa neuvoteltavalla sopimuksella. Heitämme kuitenkin kysymyksen - onko nyt sopimukseen liitettyt asiat riittäviä vai pitäisikö siinä olla mukana esimerkiksi kohdat ns. orpojen teosten käytöstä, vammaisten henkilöiden oikeuksista (esim. sähkökirja-arkistojen osalta) sekä laajoissta tutkimus- ja koulutuspoikkeuksesta niin patenteille kuin tekijänoikeuteen?

Electronic Frontier Finland - Effi ry:n puolesta,

Ville Oksanen
FT, teknologiaoikeus

Electronic Frontier Finland - Effi ry on perustettu käyttäjien ja kansalaisten oikeuksien puolustamiseksi Internetissä. Yhdistys pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta, yksityisyydestä, tekijänoikeudesta, tietokoneohjelmien patentoinnista ja ei-toivotusta sähköisestä viestinnässä Suomessa ja Euroopassa. Lisätietoja EFFIn kotisivulta osoitteesta http://www.effi.org/.

AttachmentKoko
um-acta.pdf3.58 MB