EFFI Email 6/2003

Tulevaa

  • Sääntömääräinen vuosikokous
  • Vetoomus ohjelmistopatentointia vastaan

Uutta

  • Sähköinen äänestäminen ongelmallista
  • Ihmisoikeudet vaarassa YK:n tietoyhteiskuntakokouksessa
  • EU asetti rajat ohjelmistopatenteille
  • Lausunto tulevaisuusvaliokunnalle
  • Lausunnot tekijänoikeuslakiluonnoksesta Opetusministeriölle

// SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN VUOSIKOUKOUS

EFFI:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään perjantaina 28.11. klo 18-20 Helsingin yliopiston päärakennuksen salissa 8. Tilaisuudesta ja sen ohjelmasta tullaan lähettämään vielä erillinen kutsu kaikille yhdistyksen jäsenille.

// VETOOMUS OHJELMISTOPATENTOINTIA VASTAAN

Huolimatta syyskuun äänestyksestä, ohjelmistopatenttidirektiiviä käsitellään edelleen EU:n parlamentissa. Direktiivi on tällä hetkellä ministerineuvoston sorvissa, jonka jälkeen parlamentti käsittelee asian toisen kerran. EFFI valmistelee nyt nimien keruuta kotisivullaan ohjelmistopatenttien vastaiseen vetoomukseen. Vetoomus on osoitteessa http://www.effi.org/patentit/vetoomus/ ja sen voi jo allekirjoittaa vaikka tekstiä tullaankin vielä hiomaan.

// SÄHKÖINEN ÄÄNESTÄMINEN ONGELMALLISTA

Viime aikaiset esimerkit maailmalta ovat osoittaneet, että sähköisiin äänestysjärjestelmiin liittyy erittäin merkittäviä ongelmia. EFFI on peilannut kotisivullaan ns. Diebold-dokumentit, jotka osoittavat kuinka epäluotettavia eräät laajasti käytetyt äänestyslaitteet ovat olleet Yhdysvalloissa. Dokumenteista paljastuu, että esimerkiksi Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa erään äänestyspiirin äänestystulokseksi tuli laitevian vuoksi 16022 negatiivista ääntä toiselle ehdokkaista. EFFI toivookin, että sähköisestä äänestämisestä käydään Suomessa laaja ja avoin keskustelu, jossa hyödynnetään alan suomalaista huippuasiantuntemusta. Asiaan liittyvä lehdistötiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2003-10-31.html
Toinen lehdistötiedote yhdessä eurooppalaisten järjestöjen kanssa:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/pressrelease-2003-11-04.html

// IHMISOIKEUDET VAARASSA YK:N TIETOYHTEISKUNTAKOKOUKSESSA

EFFI:n varapuheenjohtaja Ville Oksanen on osallistunut joulukuussa järjestettävän YK:n tietoyhteiskuntakokouksen valmisteluun. Kokouksen valmistelusta julkaistiin muiden kansalaisjärjestöjen kanssa yhteinen lehdistötiedote. Tiedotteessa huomautetaan, että ihmisoikeudet yleisesti ja erityisesti sananvapaus ovat joutuneet osallistujamaiden kiistakapuloiksi. Tiedote EFFI:n kotisivulla:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/pressrelease-2003-11-04.html

// EU ASETTI RAJAT OHJELMISTOPATENTOINNILLE

EU:n parlamentti äänesti 24.9.2003 tietokoneohjelmien patentointia koskevasta direktiivistä. Lopputulos oli voitto EFFI:lle, avoimelle lähdekoodille ja Euroopan kilpailukyvylle, sillä tietokoneohjelmien patentoinnille asetettiin nyt selvät rajat. Lopputulokseen vaikutti myös selvästi EFFI:n organisoima Linus Torvaldsin ja Alan Coxin allekirjoittama viime hetken avoin kirje europarlamentikoille, jossa argumentoitiin ohjelmistopatentteja vastaan.

Lehdistötiedote äänestyksestä:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2003-09-24.html
Lehdistötiedote Linus Torvaldsin ja Alan Coxin kirjeestä:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2003-09-22.html

// LAUSUNTO TULEVAISUUSVALIOKUNNALLE

EFFI antoi tulevaisuusvaliokunnan pyynnöstä lausunnon Suomen tietoyhteiskunnan tilasta ja tulevaisuudesta. EFFI näkee Internetin ja matkapuhelinten nopean leviämisen olevan kymmenen viime vuoden suurimpia muutoksia. Kestävän tietoyhteiskuntakehityksen kantavina arvoina ovat vallan hajauttaminen, informaation vapaus ja oikeus yksityisyyteen.

Lausunto kotisivuilla:
http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/tulevaisuus-2003.html

// LAUSUNNOT TEKIJÄNOIKEUSLAKILUONNOKSESTA OPETUSMINISTERIÖLLE

Opetusministeriön antoi 16.7.2003 uuden luonnokseen tekijänoikeuslaista. EFFI antoi sekä oman että Eurooppalaisen kattojärjestön EDRI:n allekirjoittaman lausunnon luonnosehdotuksesta. Ensisijaisesti EFFI suosittelee poistamaan luonnoksesta muut paitsi direktiivin edellyttämät muutokset nykytilanteeseen ja toissijaisesti ehdottaa lakitekstiin useita korjauksia. EDRI:n lausunnossa korostetaan periaatteellisempia asioita ja kokemuksia muista maista. Hallitus antanee esityksen uudeksi tekijänoikeuslaiksi luonnoksen ja siitä annettujen lausuntojen pohjalta lähipäivinä. EFFI:n nimissä jätetty lausunto:
http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/effi-2003-09-05.pdf
EDRI:n nimissä jätetty lausunto:
http://www.effi.org/julkaisut/lausunnot/edri-2003-09-05.pdf


EFFI Email on säännöllisesti ilmestyvä ajankohtaistiedote Electronic Frontier Finland ry:n toiminnasta. Mikäli haluat liittyä jäseneksi tai lisätietoja muusta toiminnastamme ota yhteyttä tai täytä lomake osoitteessa http://www.effi.org

Syysterveisin,

Mikko Välimäki
puheenjohtaja