EFFI Email 4/2005 | EFFI.org

EFFI Email 4/2005

21.11.2005

Big Brother -palkinnot jaetaan 7.12 Finlandia-talolla

  1. Big Brother -palkinnot + seminaari
  2. Syyskokous
  3. EFFIssä jo 1000 jäsentä
  4. Tarvainen Tunisian YK-tietoyhteiskuntakokouksessa
  5. Sony BMG:n madonreikälevyistä riesaa
  6. Teletietojen pakkotallennusta yritetään taas
  7. Huono tekijänoikeuslaki meni läpi
  8. Mielenosoitus lakia vastaan
  9. Hietanen musiikin tulevaisuus -konferenssissa
  10. Luhtasen nettisensuuri

1. BIG BROTHER -PALKINNOT JAOSSA 7.12.

Aika: 7.12. klo 14
Paikka: Finlandia-talo, Helsinki

EFFI järjestää joulukuussa perinteisen Big Brother -palkintojenjakotilaisuuden sekä seminaarin perusoikeuksista ja yksityisyydestä EU-lainsäädännössä. Big Brother -palkinnot jaetaan kansalaisten yksityisyyttä ansiokkaimmin vuoden aikana loukanneille tahoille. Valinnan suorittaa vuosittain vaihtuva paneeli, jossa tänä vuonna istuvat europarlamentaarikko Heidi Hautala, internet-vaikuttaja Johan Helsingius, europarlamentaarikko Piia-Noora Kauppi, oikeustieteen tutkija Juha Lavapuro, eurooppaoikeuden professori Tuomas Ojanen, toimittaja Ruben Stiller sekä tietoyhteiskuntafilosofi Tere Vadén.

Vastaavat isovelipalkinnot jaettiin lokakuun lopulla Sveitsissä, Tsekissä, Saksassa ja Itävallassa. Palkinnon saivat mm. sveitsiläinen pankki, joka lähetti luvatta asiakkaansa henkilötietoja Yhdysvaltoihin, sekä saksalainen syyttäjäviranomainen, joka jäljitti rikospaikan lähellä olleet 700 matkapuhelimen käyttäjää ja leimasi epäilyttäviksi ne, jotka eivät olleet ilmoittautuneet todistajiksi.

EFFIn seminaari, jossa asiantuntijat puhuvat mm. teletietojen tallennusvelvollisuudesta, alkaa Finlandia-talolla kello 14. Suomen Big Brother -palkinnot jaetaan kello 18. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Osallistujia pyydetään ilmoittautumaan maanantaihin 28.11. mennessä sähköpostitse osoitteeseen vili.lehdonvirta@effi.org.

Lisätietoja Suomen Big Brother -kotisivulta:
http://www.effi.org/bigbrother

Ulkomaisista BB-palkinnoista kerrotaan lisää EFFIn kattojärjestön EDRi-Grammissa:
http://www.edri.org/edrigram/number3.22/BBA

2. SYYSKOKOUS 17.12.2005

Aika: 17.12. klo 12:00-14:00
Paikka: Helsingin Yliopiston päärakennus, sali 12

EFFIn syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat eli mm. budjetti ja toimintasuunnitelma sekä valitaan uusi hallitus vuodelle 2006. Mahdollisista luottamustoimista kiinnostuneita pyydetään ottamaan yhteyttä puheenjohtaja Ville Oksaseen.

3. EFFISSÄ JO TUHAT JÄSENTÄ

Tuhannen jäsenen raja ylittyi tänä syksynä. EFFI perustettiin vuonna 2001, ja se on viidessä vuodessa noussut merkittäväksi yhteiskunnalliseksi vaikuttajaksi. Maagisen rajan rikkoutumista juhlittaneen EFFIn syyskokouksen jälkeen myöhemmin nimettävässä ravintolassa.

4. TARVAINEN TUNISIAN TIETOYHTEISKUNTAKOKOUKSESSA

EFFIn varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen osallistui Tunisissa järjestettyyn YK:n alaiseen World Summit of Information Society -konferenssiin (WSIS). Varsinainen huippukokous oli 16.–18.11. ja sen alla valmisteleva kokous 13.–15.11.

Tarvainen oli myös edellisissä valmistavissa tietoyhteiskuntakokouksissa Genevessä 17.–25.2. ja 19.–30.9. Tälläkin kertaa hän oli kaksoisroolissa, EFFIn ja kansalaisyhteiskunnan edustajana mutta Suomen ulkoministeriön rahoittamana ja akkreditoimana.

Yksi Tunisin teemoista oli, minkä tahon ja millä ehdoin tulisi huolehtia ns. "Internetin hallinnasta". Toistaiseksi Internetin nimipalvelu on ollut yhdysvaltalaisen ICANN-organisaation hallussa. Kokouksessa etsittiin vaihtoehtoisia, USA:sta riippumattomampia hallintomalleja, mutta yksimielisyyttä ei löytynyt, joten tyydyttiin perustamaan keskustelufoorumi asiaa puimaan.

Toinen keskeinen teema oli "digitaalinen kuilu" köyhien ja rikkaiden maiden välillä. Sen umpeenkuromisessa yhtenä apuvälineenä esiteltiin yksinkertainen ja halpa, käsinveivattavalla varavirtalähteellä varustettu kannettava tietokone kehitysmaihin myytäväksi (ks. MIT $100 laptop).

Tunisin kokous sujui konfliktien merkeissä. Tunisian viranomaiset mm. yrittivät kovin ottein estää tapahtumia, joissa oli tarkoitus käsitellä ihmisoikeuskysymyksiä.

Tarvaisen raportit:
http://www.effi.org/blog/2005-11-16-Tapani-Tarvainen.html
http://www.effi.org/blog/2005-11-20-Tapani-Tarvainen.html

EDRI-Gram kertoo kokouksen taustoista:
http://www.edri.org/edrigram/number3.22/CSIS
Ensi viikon EDRi-Grammiin tulee asiasta lisää.

WSIS:n oma sivusto:
http://www.itu.int/wsis/

Lisätietoa:
http://www.worldsummit2005.org/

5. SONY BMG:N MADONREIKÄLEVYISTÄ RIESAA

Ylikansallisen levy-yhtiön Sony BMG:n käyttämä äänilevyjen XCP-kopiosuojaustekniikka aiheuttaa vakavan tietoturvariskin jos levyä kuunnellaan tietokoneella, jossa on Windows-käyttöjärjestelmä.

Levyltä latautuu koneelle ns. rootkit-ohjelma, joka lähettää Internetin kautta Sonylle tietoa levyn käytöstä. Lisäksi Sonyn XCP-ohjelma tarjoaa eräänlaisen peitteen, jonka suojassa muut haittaohjelmat kuten virukset ja madot voivat tehdä koneessa tuhoa. Useita sellaisia matoja jo löydettiinkin.

Vastoin Sonyn aiempia vakuutteluja XCP-suojattuja levyjä on kulkeutunut Suomeenkin, vaikka Sony ei itse ole tuonut niitä maahan. Helsingin Sanomissa 17.11. Olavi Koistinen kertoi Espoon kaupunginkirjastosta löytyneen yhtä "madonreikälevyä", Van Zant -yhtyeen kantrilevyä "Get Right With the Man", neljä kappaletta. Samaa levyä oli myynyt Airon musiikkikauppa Jyväskylässä ainakin yhden kappaleen asiakkaan erityistilauksesta, kertoi Keskisuomalainen 18.11.

Toimittaja Antti Karpakka kommentoi: "Suomessa jopa poliisi tarvitsee oikeudelta luvan teleurkintaan. On huolestuttavaa, että kaupallinen yritys voi ilmeisen laillisesti piilottaa tuotteisiinsa vakoiluohjelmia ja seurata asiakkaansa käytöstä. Ovatko Yhdysvalloissa suuryritysten oikeudet jo lain yläpuolella?"

Fiaskon tultua julki Sony on ilmoittanut lopettavansa rootkit-tekniikan käytön ja vetävänsä pois myynnistä sillä käsitellyt levyt. Sony on myös tarjonnut käyttäjille ohjelmaa joka siivoaa rootkitin pois koneelta, mutta se vie ojasta allikkoon: siivousohjelma on osoittautunut tietoturvan kannalta jopa vaarallisemmaksi kuin rootkit itse.

Kai Puolamäen kirjoitus aiheesta:
http://www.effi.org/blog/kai-2005-11-18.html

Tietokone-lehden uutisia:
http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=25295

Wired-lehti kiinnitti huomiota tietoturvapalveluja tarjoavien yritysten toimintaan tämän sotkun yhteydessä. Sonyn haittaohjelma on ollut maailmalla käytössä jo toista vuotta ja se on ehtinyt saastuttaa jo puoli miljoonaa tietokonetta, mutta tietoturvafirmat reagoivat sen aiheuttamaan tietoturva-aukkoon vasta nyt marraskuussa kun asiasta nousi julkinen meteli.

http://www.wired.com/news/privacy/0,1848,69601-2,00.html?tw=wn_story_page_next1

6. TELETIETOJEN PAKKOTALLENNUSTA YRITETÄÄN TAAS

EU:n ministerineuvosto on edelleen ajamassa teletietojen pakkotallennusta läpi kyseenalaisin keinoin: tällä kertaa direktiivinä, mutta antamatta europarlamentin kuitenkaan päättää asiasta "kiireellisyyden" verukkeella. Sähköisten viestintäpalvelujen tuottajia oltaisiin velvoittamassa pitämään kirjaa kaikkien kansalaisten sähköisestä viestinnästä. Hanketta perustellaan terrorismintorjunnalla, mutta todellisuudessa järjestelmä olisi paitsi tehoton myös vakavasti yksityisyyden suojaa uhkaava.

EFFIn tiedote lisätietolinkkeineen:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-10-21.html

7. HUONO TEKIJÄNOIKEUSLAKI HYVÄKSYTTIIN 5.10.

Kovasta vastustuksesta huolimatta teosten ostajien ja käyttäjien oikeuksia radikaalisti kaventava laki hyväksyttiin lopulta eduskunnassa 5.10.2005 äänin 121–34.

Teksti on kovin ristiriitainen ja monitulkintainen. Se mm. rajoittaa teosten maahantuontia ETA-alueen ulkopuolelta, kieltää äänitteiden kopiosuojausten kiertämisen perustuslain sallimaa yksityistäkään kopiointia varten, kieltää kopiosuojausten purkuun tarkoitettujen tietokoneohjelmien levityksen ja jopa purkumenetelmistä keskustelun "organisoidun palvelun puitteissa".

Lisäksi eduskunta hyväksyi Suuren valiokunnan ehdottaman lausuman, jonka mukaan hallituksen tulee seurata tekijänoikeuslain teknisiä suojauksia koskevien säännösten vaikutuksia ja soveltamista sekä edistää vapaaehtoisia toimenpiteitä yksityiseen käyttöön tapahtuvan kappaleen valmistamisen mahdollistamiseksi. Lausumalla ei ole käytännössä mitään merkitystä, sillä hallituksen on tietenkin aina seurattava lakien vaikutuksia, eikä Suomen hallitus toisaalta voi vaikuttaa ulkomaisten levy-yhtiöiden toimenpiteisiin.

Lisätietoja, lehdistötiedotteita yms. löytyy EFFIn sivustolta:
http://www.effi.org/tekijanoikeus/
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-10-05.html

Lakiesitys: http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2004/20040028

Käsittelyvaiheet: http://tinyurl.com/78ozw

Äänestystulokset: http://tinyurl.com/9gz3w

Vili Lehdonvirran kommentaari "Kuka äänesti Lex Karpelaa?"
http://www.effi.org/blog/2005-10-06-Vili-Lehdonvirta.html

8. MIELENOSOITUS TEKIJÄNOIKEUSLAKIA VASTAAN 4.10.

Tekijänoikeuslain käsittely sai kansalaiset barrikadeille. Lakiesityksen ongelmakohtia tuotiin voimakkaasti esiin eduskuntatalon edessä äänestystä edeltäneenä päivänä järjestetyssä mielenosoituksessa, jonka olivat järjestäneet mm. kaikkien eduskuntapuolueiden nuorisojärjestöt. Paikalla oli nelisensataa kimpaantunutta kansalaista.

Ville Valtasaaren ottamia kuvia: http://arska.org/tol-miekkari/

Kutsu mielenosoitukseen:
http://www.effi.org/blog/kai-2005-09-30-2.html

Kansanedustaja Jyrki J. J. Kasvin blogi:
http://www.kasvi.org/index.php?301

Tietokone-lehden uutinen:
http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=24647

9. HIETANEN MUSIIKIN TULEVAISUUS -KONFERENSSISSA

EFFIn hallituksen jäsen Herkko Hietanen osallistui 11.–13.9. Future of Music Policy Summit -kokoukseen Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa. Future of Music Coalition (FMC) on teknologian vaikutuksia musiikkialaan tutkiva asiantuntijajärjestö, johon kuuluu mm. artistien etujärjestöjä, levy-yhtiöitä ja tekijänoikeuslakimiehiä. Kyseessä oli FMC:n vuosittain järjestämistä konferensseista viides. Washingtonissa pohdittiin mm. uudenlaisia liiketoimintamalleja, jotka Internet mahdollistaa.

Hietasen raportissa referoidaan pidettyjä esitelmiä laajalti.
http://www.effi.org/tapahtumat/future-of-music-ps-2005.html

FMC:n oma sivusto: http://www.futureofmusic.org/events/summit05/

10. LIIKENNEMINISTERIÖN SALAISET MUSTAT LISTAT

Liikenne- ja viestintäministeriö on 26.8. esittänyt Internetin valvontajärjestelmää, joka vetää vertoja kulttuuriministeri Tanja Karpelan keväiselle hankkeelle "törkysivujen" sensuroimiseksi kouluissa ja kirjastoissa. Tuolloisen liikenneministerin Leena Luhtasen aloitteessa teleoperaattorit estäisivät "vapaaehtoisesti" asiakkaidensa pääsyn verkkosivuille, joiden IP-osoite on poliisin ylläpitämällä salaisella mustalla listalla.

Ministeriön mukaan tarkoituksena on estää pääsy lapsipornoa sisältäville sivuille, vaikka se itsekin mietinnössään myöntää, ettei järjestelmä olisi kovin tehokas pedofiilien torjunnassa. Estot voisi helposti kiertää, eikä suurin osa verkon lapsipornosta edes sijaitse www-palvelimilla, joihin sensuuri vain kohdistuisi. Tahattomat eksymiset laittomille sivuille taas tapahtunevat yleensä sähköpostitse tulleita mainoksia ajattelemattomasti klikkaamalla ja siis olisivat paljon tehokkaammin estettävissä lisäämällä poliisin resursseja roskapostin torjuntaan.

Pahin ongelma ehdotuksessa on estolistojen salaisuus – ei olisi mitään takeita ettei listoille joutuisi muutakin kuin lapsipornoa. Luhtasen järjestelmä siirtäisi tuomioistuimille kuuluvaa päätösvaltaa poliisille. Lisäksi, kuten mietinnössäkin todetaan,

"tosiasiassa esto merkitsisi ennakkoesteen asettamista sananvapauden käytölle (erityisesti viestin vastaanottaminen), joka olisi perustuslain asettaman nimenomaisen kiellon kannalta ongelmallista."

Suunnitelma siis tuskin voisi mennä läpi lakina. Ministeriö yrittääkin kiertää rajoitusta tekemällä asiasta poliisin ja teleoperaattorien "vapaaehtoisen" käytännön.

Koko mietintö:
http://www.mintc.fi/oliver/upl784-Selvitys.pdf

Ville Oksasen haastattelu IT-viikossa:
http://www.itviikko.fi/uutiset/uutinen.asp?UutisID=69669

EFFIn lehdistötiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-08-29.html


EFFI Email on parin kuukauden välein ilmestyvä uutistiedote Electronic Frontier Finland ry:n toimintaan liittyvistä tapahtumista. Mikäli haluat liittyä jäseneksi, täytä lomake verkkosivullamme http://www.effi.org. Sivuilta löydät tietoa EFFIn toiminnasta sekä vanhat EFFI Emailit.

Syksyisin terveisin,

Virpi Kauko
EFFI Emailin päätoimittaja