EFFI Email 3/2005 | EFFI.org

EFFI Email 3/2005

29.7.2005

Ohjelmistopatenteista saatu torjuntavoitto ei suonut pitkää hengähdystaukoa sähköisten oikeuksien puolustajille: heti seuraavana päivänä terroristien pommit säikäyttivät poliitikkoja ajamaan entistä tiukempaa kansalaisten kontrollia yksityisyyden suojan kustannuksella. EU-ministerit nostivat europarlamentin vast'ikään hylkäämän suunitelman teletietojen tallennusvelvollisuudesta jälleen pöydälle, mutta tätä hanketta voi konkreettisesti vastustaa allekirjoittamalla vetoomus verkossa.

 1. Terroristihysteria ja teletallennus
 2. EDRin kokous Berliinissä 7.8.
 3. Internet-sensuuriohjelmat puhuttavat taas
 4. Lentomatkustajatietoja ei luovuteta Kanadaan
 5. Ohjelmistopatenttidirektiivi nurin 6.7.
  • Mielenosoituksia Berliinissä ja Helsingissä
  • Jälkipuintia mediassa
 6. WIPO ja tiedon vapaus kehitysmaissa
  • EFFI allekirjoitti maailmanlaajuisen vetoomuksen
 7. Vertaisverkoille tappio oikeudessa USA:ssa
 8. Nokia vaikeuksissa patenttikiistan vuoksi
 9. Ravintola uhkaili asiakastaan
 10. Avoin elämä myy hyvin
 11. Väitös ja kokous 3.6.

[Kirjainlyhenteille löytyy selityksiä täältä: http://www.effi.org/yhdistys/sanasto.html]


1 TERRORISTIHYSTERIA JA TELETALLENNUSVELVOLLISUUS

Euroopan parlamentti äänesti 7.6. yksimielisesti kumoon EU-valtioiden ministerineuvoston esityksen teleoperaattoreiden velvollisuudesta tallentaa vuosikausiksi tunnistetiedot asiakkaidensa sähköisestä viestinnästä (puheluista, sähköposteista ja Internet-selailusta). Ministerineuvosto on pontevasti yrittänyt ajaa läpi viestitietojen tallennusvelvollisuutta ns. puitepäätöksenä, jonka laillisuus on EU:n omissakin elimissä jo moneen kertaan todettu vähintäänkin kyseenalaiseksi.

http://www.euractiv.com/Article?tcmuri=tcm:29-140608-16&type=News

Lontoon pommi-iskuihin 7.7. on monien EU-maiden hallituksissa reagoitu paniikinomaisesti ja vaadittu entistä tehokkaampaa ja kaiken kansan kattavaa viestiliikenteen valvontaa. EU:n uuden puheenjohtajamaan Britannian hallitus on kiirehtinyt ministerineuvostoa valmistelemaan päätöstä viestitietojen tallennusvelvollisuudesta.

Europarlamentin juuri hylkäämää puitepäätöstä siis ollaan jälleen runnomassa läpi samoin epädemokraattisin ottein kuin ohjelmistopatenttejakin.

EFFI ja muut EDRi-järjestöt lähettivät äänestyksen alla euroedustajille vetoomuksen, jossa kerrottin moisen valvontajärjestelmän aiheuttamista uhista yksityisyydensuojalle. Kuukautta myöhemmin toistettiin samat huolet pääministeri Blairille ja kahdelle EU-komissaarille osoitetussa kirjeessä, jossa tuodaan esiin reaktion nurinkurisuus: jos vapaa demokratia korvataan totalitaarisella valvontayhteiskunnalla, niin terroristit ovat saavuttaneet tavoitteensa.

Linkit kirjeisiin englanniksi, ranskaksi, saksaksi ja espanjaksi löytyvät EDRin tiedotteista:
http://www.edri.org/campaigns/dataretention/openletter
http://www.edri.org/campaigns/dataretention/EDRIletter

Suomennokset:
http://www.effi.org/kirje-mepit-tallennusvelvollisuus
http://www.effi.org/kirjeet/edrin-kirje-lontoon-terrori-050726.html

EFFIn blogi parlamentin LIBE-valiokunnan kannanotosta:
http://www.effi.org/blog/2005-05-31-libe-tallennusvelvollisuus.html

Teletallennusvelvollisuuden taustaa: http://www.effi.org/yksityisyys/

Allekirjoita vetoomus!

EDRi ja kaksi hollantilaista Internet-operaattoria ovat käynnistäneet Euroopan laajuisen vetoomuksen teletallennusvelvollisuutta vastaan. Allekirjoituksia on kampanjan alkupäivinä kertynyt jo yli 7000.

Liity joukkoon sivulla http://www.dataretentionisnosolution.com/!
Sama suomeksi:
http://www.dataretentionisnosolution.com/index.php?lang=fi

Viime syksynä EFFI järjesti vastaavan vetoomuksen Suomen eduskunnalle.
http://www.effi.org/yksityisyys/vetoomus-2004/index.html

Vanhanen vaihtaisi vapauden valvontaan

Suomen pääministeri Matti Vanhanen on kolumnissaan Turun Sanomissa 15.7. ottanut kantaa kansalaisten kattavan kontrollin kiristämisen puolesta:

"Meidän on yksinkertaisesti tajuttava se, että vapauden ja kontrollin välistä suhdetta muutetaan kansainvälisellä yhteistyöllä muutama piiru turvallisuuden ja terrorin vastaiseen suuntaan." (sic!!)

EFFIn mielestä kansalaisia ei demokratiassa voi noin vain komentaa "tajuamaan", että hallitukset kaventavat heidän oikeuksiaan keskinäisillä päätöksillään.

Pääministeri mm. yhtyy EU:n ministerineuvoston vaatimukseen kaikkien viestiliikennetietojen tallennusvelvollisuudesta. Vanhasen toive, että kontrollin lisääminen

"on kyettävä toteuttamaan oikeusvaltion periaatteita kunnioittavalla tavalla tavallisten rehellisten ihmisten yksityisyydensuojaa murentamatta",

on mahdoton: vaadittu valvonta kohdistuisi välttämättä kaikkiin ihmisiin, eli kaikkia kohdeltaisiin potentiaalisina rikollisina. Sellainen ei oikeusvaltion periaatteisiin millään sovi.

Hallituksen terrorismihysteriaa ja sen varjolla tehtyjä hätiköityjä päätöksiä ovat kritisoineet EFFIn lisäksi mm. kansanedustajat Jyrki J. Kasvi ja Tarja Cronberg, sekä oikeusministeri Johannes Koskinen. Kasvi arvostelee samalla myös kulttuuriministerin Internet-sensuurihanketta.

Vanhasen kolumni:
http://www.turunsanomat.fi/verkkolehti/?ts=1,4:8:0:0,4:8:1:1:2005-07-15,4:314356,1:0:0:0:0:

EFFIn tiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-07-21.html

Kasvi: http://www.verkkouutiset.fi/arkistojuttu.php?id=75595

Cronberg: http://www.verkkouutiset.fi/arkistojuttu.php?id=75620

Koskinen: http://www.verkkouutiset.fi/arkistojuttu.php?id=75574

Samassa kolumnissa Matti Vanhanen moittii myös europarlamenttia ohjelmistopatenttidirektiivin kumoamisesta. Tätä kommentoi EFFI-aktiivi Ari Mäkelä mielipidekirjoituksessaan:
http://www.turunsanomat.fi/verkkolehti/?ts=1,4:9:0:0,4:9:1:1:2005-07-20,4:315242,1:0:0:0:0:


2 EDRIN KOKOUS BERLIINISSÄ

Varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen ja hallituksen jäsen Vili Lehdonvirta edustavat EFFIä eurooppalaisen kattojärjestömme EDRin kokouksessa Berliinissä 7.8. Kokouksessa on tarkoitus käydä läpi kuluneen kauden toiminta mm. immateriaalioikeuksien ja teletallennuksen parissa sekä sopia ensi kauden tavoitteiden tärkeysjärjestyksestä.


3 INTERNET-SENSUURIOHJELMAT PUHUTTAVAT TAAS

Viiden maakuntalehden yhteinen sunnuntailiite Sunnuntaisuomalainen kirjoitti 24.7. Internetin "törkysivuja" suodattavista ohjelmista, jollaisia mm. kulttuuriministeri Tanja Karpela haluaisi veronmaksajien kustannuksella kouluihin ja kirjastoihin. Toimittaja Mikko Meriläinen tuo esiin lastensuojelun varjolla markkinoitujen kaupallisten ohjelmien periaatteellisia ongelmia. Artikkelissa haastateltiin mm. EFFIn varapuheenjohtajaa Tapani Tarvaista.

http://media.keskisuomalainen.fi/sunnuntaisuomalainen/3857067.shtml

Myös Helsingin Sanomien mielipidepalstalla on ollut aiheesta vilkasta keskustelua.


4 LENTOMATKUSTAJATIETOJA EI LUOVUTETA KANADAAN

Euroopan parlamentti hylkäsi 7.7. EU:n ja Kanadan välisen sopimuksen lentomatkustajien varaustietojen luovutuksesta viranomaisille. Tämäkin valvontajärjestelmä on kuitenkin piakkoin tuleva uudelleen käsiteltäväksi, sillä myös USA on vaatinut matkustajatietojen luovutusta.

Parlamentti suhtautui myönteisesti itse sopimukseen, mutta halusi lykätä päätöstä ja solmia yhdenmukaiset tiedonluovutussopimukset kummankin valtion kanssa. Kanadassa yksityisyys ja tietosuoja on turvattu laeilla huomattavasti paremmin kuin Yhdysvalloissa, joskaan ei yhtä hyvin kuin Euroopassa.

http://www.statewatch.org/news/2005/jul/ep-canada-pnr.pdf
http://www.effi.org/blog/2005-07-10-matkustajatietojen-luovutus-kanadaan-hylatty.html


5 OHJELMISTOPATENTTIDIREKTIIVI NURIN

Europarlamentti äänesti Strasbourgissa 6.7. kumoon pitkään vatvotun direktiiviesityksen "tietokonein toteutettujen keksintöjen" patentoinnista selvin luvuin 648-14. EFFIlle tulos on torjuntavoitto; ohjelmistopatentit salliva direktiivi olisi ollut niin tuhoisa ohjelmistonkehitykselle ja koko yhteiskunnalle, että nykyisen epäselvän tilanteen jatkuminen on pienempi paha.

Direktiivin tarkoitus oli yhdenmukaistaa ja selkeyttää EU-maiden kirjavia patenttikäytäntöjä, mikä toki onkin suotavaa. Syyskuussa 2003 edellinen parlamentti oli tehnyt komission esitykseen useita muutoksia, jotka olisivat rajanneet tietokoneohjelmat selvästi patentoitavuuden ulkopuolelle. Lentokoneiden ohjausjärjestelmien ja ABS-jarrujen kaltaiset tekniset keksinnöt olisivat olleet edelleen patentoitavissa, mutta esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmat, tiedostomuodot ja Internetissä yleisesti käytetyt menetelmät kuten verkkokaupan ostoskoritoiminto eivät.

Komissiolle ja ministerineuvostolle parlamentin hyväksymä direktiivi ei kelvannut, vaan ne pitivät demokratiasta piittaamatta kiinni omasta, tietokoneohjelmien patentoinnin laillistavasta versiostaan. Parlamentin toisessa käsittelyssä rajaavien muutosten taakse olisi pitänyt saada ehdoton ääntenenemmistö, jotta ne olisi hyväksytty. Tässä tilanteessa oli parasta hylätä koko direktiivi ja aloittaa sen valmistelu alusta, toivottavasti tällä kertaa demokraattisemmin menettelytavoin.

EFFIn tiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-07-06.html

Vanhoja tiedotteita direktiivin monivaiheisista seikkailuista:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2004-12-22.html
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-02-03.html
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-03-07.html

Ohjelmistopatenttien taustaa: http://www.effi.org/patentit/

EFFI kampanjoi ahkerasti

EFFIn sisarjärjestö FFII järjesti 1.-2.6. Brysselissä konferenssitilaisuuden, jossa EFFIä edusti Staffan Öhman. Paikalla oli mm. poliitikkoja, suurten ja pienten ohjelmistoyritysten edustajia, patenttivirkailijoita ja kansalaisjärjestöjä. Öhman raportoi tapahtuman tunnelmista ja siellä pidetyistä puheista matkakertomuksessaan, josta pääsee myös katselemaan hänen kuvaamiaan videoita:

http://www.effi.org/tapahtumat/matkakertomus-bryssel-2005-kesakuu.html

Samaan aikaan Helsingissä ohjelmistopatenttien vastainen mielenosoitus keräsi n. 60 osallistujaa. Blogi ja kuvia:
http://www.effi.org/blog/2005-06-07-mielenosoitus-kuvia

Ohjelmistopatentit Suomen mediassa

Valtamediassa ohjelmistopatenttidirektiivi, tai EU-direktiivit ylipäänsä, ovat jääneet aika vähälle huomiolle. Historian ensimmäinen kerta, kun parlamentti hylkää ministerineuvoston jo hyväksymän direktiiviesityksen, herätti vihdoin suuret tiedotusvälineet Suomessakin kertomaan asiasta. Äänestyspäivän aattona ohjelmistoalan pienyrittäjien ääni pääsi kuuluviin MTV3:n uutisissa:

http://www.mtv3.fi/uutiset/mediait.shtml/arkistot/mediait/2005/07/378291

Turun Sanomat käsitteli ohjelmistopatenttidirektiiviä pääkirjoituksessaan 7.7. ja Helsingin Sanomat 8.7. Uutisissa oli vaihteleva määrä vääriä käsityksiä direktiivin ja sen vaihtoehtojen sisällöstä ja merkityksestä. Ohjelmistopatenttien kannattajien propaganda, että patentointia oltaisiin kieltämässä ABS-jarrujen tyyppisiltä järjestelmiltä, oli mennyt moneen tiedotusvälineeseen täydestä. TS julkaisi sinne lähetetyn vastineen, HS ei.

http://www.turunsanomat.fi/verkkolehti/?ts=1,4:8:0:0,4:8:1:1:2005-07-07,4:312964,1:0:0:0:0

EFFI-aktiivi Mikko Rauhalan mielipidekirjoitus TS:ssa:
http://www.turunsanomat.fi/verkkolehti/?ts=1,4:9:0:0,4:9:1:1:2005-07-13,4:313992,1:0:0:0:0:

Mikko Rauhalan HS:iin lähettämä mielipidekirjoitus, jota HS ei julkaissut:
http://mjr.iki.fi/texts/hs-palaute.8.7.txt


6 WIPO JA TIEDON VAPAUS KEHITYSMAISSA

Immateriaalioikeuksia (tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit yms.) puolustava YK-elin WIPO jatkoi kesäkuussa neuvotteluja ns. kehitysagendastaan. EFFIn puheenjohtaja Ville Oksanen osallistui Genevessä pidettyyn kokoukseen EDRI:n edustajana.

Brasilian, Argentiinan, Intian ym. muodostama Friends of Development -ryhmä vaati, että WIPO ottaisi entistä paremmin huomioon toimintansa vaikutukset kehitysmaille (http://www.cptech.org/ip/wipo/fod-iim.doc).

Oksanen käytti kaksi puheenvuoroa, joissa hän tuki FoD:n esitystä ja painotti erityisesti siinä kaavaillun tutkimuslaitoksen WEROn tärkeyttä: WIPOn päätösten tulisi perustua tutkittuun tietoon, mutta esimerkiksi taloustieteessä on tekijänoikeuksien vaikutuksia tutkittu hyvin vähän. Immateriaalioikeuksiin erikoistunut riippumaton tutkimuskeskus tuottaisi tarvittavaa tietoa, jonka avulla WIPO voisi paremmin ennakoida toimiensa vaikutuksia myös kehitysmaissa.

Kokous ei ollut valitettavasti kovin menestyksekäs, sillä mm. USA:n, Britannian ja Tanskan edustajat onnistuivat usein siirtämään keskustelun sisältökysymyksistä joutaviin hallintoteknisiin kysymyksiin.

Lisätietoa: http://www.eff.org/IP/WIPO/dev_agenda/

EFFI allekirjoitti maailmanlaajuisen vetoomuksen

Kansalaisjärjestö IpJustice.org on organisoinut vetoomuksen WIPOn uudistamiseksi Friends of Development-ryhmän esityksen mukaisesti. WIPOa vaadittiin mm. lainsäädännössä ja sopimuksissa säilyttämään järkevä tasapaino immateriaalioikeuksien ja toisaalta tiedon ja teknologian vapaan saatavuuden välillä.

Vetoomukseen on osallistunut jo 130 kansalaisjärjestöä eri puolilta maailmaa. EFFI allekirjoitti sen 22.7. EFFIn sisarjärjestöjen lisäksi joukossa on mm. kirjasto- ja kehitysapujärjestöjä.

http://www.ipjustice.org/WIPO/NGO_Statement.shtml


7 VERTAISVERKOLLE TAPPIO OIKEUDESSA USA:SSA

Vertaisverkossa musiikkia, elokuvia ja tietokoneohjelmia levittäneet yhtiöt Grokster ja StreamCast Networks ovat Yhdysvaltain korkeimman oikeuden mukaan yllyttäneet käyttäjiä rikkomaan tekijänoikeuksia. Sen sijaan päätöksessä todettiin, ettei vertaisverkkotekniikassa sinänsä ole mitään laitonta ja sitä käytetään paljon laillisiin tarkoituksiin.

Tapausta verrattiin takavuosien päätökseen, jonka mukaan Sony-yhtiötä ei voi pitää vastuullisena valmistamansa viedeolaitteen laittomasta käytöstä. Tällä kertaa vastaajien kuitenkin katsottiin suoranaisesti yllyttäneen käyttäjiä lataamaan verkosta tekijänoikeuksin suojattua materiaalia. Grokster&al eivät siis kuitenkaan itse syyllistyneet tekijänoikeusrikkomuksiin, kuten joissakin medioissa väitettiin.

Oikeuden päätös: http://wid.ap.org/scotus/pdf/04-480P.ZO.pdf

EFFIn tiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2005-06-28.html


8 NOKIA VAIKEUKSISSA PATENTTIKIISTAN VUOKSI

Nokia saattaa joutua maksamaan satojen miljoonien dollarien korvaukset yhdysvaltalaiselle InterDigital -yhtiölle, jonka patentoimaa teknologiaa Nokian väitetään käyttäneen myymissään matkapuhelimissa. Uutisissa ei kerrottu tarkemmin mistä keksinnöstä oli kyse. InterDigital on esittänyt samanlaisia vaatimuksia muillekin yrityksille.

Tämänkaltaiset patenttiloukkauskiistat yleistyisivät Euroopassakin, jos ohjelmistopatentit saisivat direktiivin tuen. Nokia on lobannut EU:ssa voimakkaasti ohjelmistojen patentoitavuuden puolesta.

http://www.helsinginsanomat.fi/tuoreet/artikkeli/1101980292488
http://www.forbes.com/business/commerce/2005/07/05/0705autofacescan03.html?partner=rss


9 RAVINTOLA UHKAILI ASIAKASTAAN

Helsinkiläinen ravintola Lehtovaara on hankkinut itselleen kielteistä julkisuutta uhkailemalla asiakastaan rikosilmoituksella ja kymmenientuhansien eurojen korvausvaatimuksilla. Asiakas oli saanut Lehtovaarassa mielestään huonoa palvelua ja valittanut siitä kirjeitse. Kun vastausta saati hyvitystä ei kuulunut, asiakas kommentoi kokemuksiaan verkkosivullaan, mistä ravintoloitsija, asianajaja Antero Molander suivaantui.

Mutta Molanderin pahaksi onneksi kyseinen asiakas sattuikin olemaan EFFIn hallituksen jäsen, oikeustieteen kandidaatti Herkko Hietanen, joka ei mokomasta uhkailusta säikähtänytkään poistamaan kritiikkiä sivultaan, vaan paljasti bluffin. Kunnianloukkaus voi kohdistua vain henkilöön, ei liikeyritykseen. Hietanen arvosteli vain liikeyrityksen toimintaa, mikä kuuluu ilman muuta sananvapauteen. Tapaus pääsi jopa Helsingin Sanomien Tyhmät kysymykset -palstalle.

Herkko Hietasen sivusto:
http://hietanen.typepad.com/copyfraud/2005/06/lehtovaara_back.html
Lehtovaaran uhkauskirje:
http://hietanen.typepad.com/copyfraud/files/uhkauskirjeLehtovaara.pdf

Taloussanomien uutinen: http://www.taloussanomat.fi/etusivu/4310819.asp


10 AVOIN ELÄMÄ MYY HYVIN

Huhtikuussa julkaistua EFFI-aktiivi Henrik Ingon kirjaa Avoin elämä on myyty jo yli 150 kappaletta ja sähköistä versiota on ladattu verkosta 3400 kertaa. Open Source -ohjelmistoja kansantajuisesti käsittelevää Open Source -teosta saa painettuna omakustanteena 20 eurolla ja Internetistä ilmaiseksi. http://www.avoinelama.fi


11 VÄITÖS JA KOKOUS

Ex-pj Mikko Välimäen puolustettua ansiokkaasti vapaita ohjelmistoja tarkastelevaa väitöskirjaansa 3.6. Otaniemessä pidettiin EFFIn sääntömääräinen kevätkokous. Toimintakertomuksen käsittelyn lisäksi kokouksessa keskusteltiin mm. verkkosivuston graafisesta ilmeestä ja yhdistyksen logosta. Pöytäkirja:
http://www.effi.org/yhdistys/kokoukset/kokous-2005-kevat.html

Effiläisten kiitosten kannustamana päätoimittaja yrittää toimia kiitettävästi jatkossakin. :-)


EFFI Email on parin kuukauden välein ilmestyvä uutistiedote Electronic Frontier Finland ry:n toimintaan liittyvistä tapahtumista. Mikäli haluat liittyä jäseneksi, täytä lomake verkkosivullamme http://www.effi.org. Sivuilta löydät tietoa EFFIn toiminnasta sekä vanhat EFFI Emailit.

Kesäterveisin,

Virpi Kauko
EFFI Emailin päätoimittaja