EFFI-Sähke 2/2007 | EFFI.org

EFFI-Sähke 2/2007

6.6.2007

 1. Urkintalakiesitys on yhä huono
 2. Isoveli valvoo Ruotsissa
 3. Nettisensuuritilaisuudesta Jylkkärissä
 4. Pieni sananvapausvideo
 5. Kevätkokous 2.6.
 6. Oikeus voitti taas – toistaiseksi
 7. Mielipidepoliiseja nettifoorumeille?
 8. Vapautta ja yksityisyyttä Montrealissa
 9. EMI ja Apple luopuvat kopioestoista
 10. Tuotoksen kädet koulujen taskuissa

1. URKINTALAKIESITYS ON YHÄ HUONO

Sähköisen viestinnän tietosuojalakiin ollaan viestintäministeriössä jälleen sorvaamassa muutosta, joka antaisi työnantajalle valtuudet tarkkailla työntekijän sähköpostin tunnistetietoja, jos tätä epäillään verkkopalvelujen luvattomasta käytöstä tai yrityssalaisuuksien vuotamisesta. Aiempi muutosesitys haudattiin viime syksynä, kun oikeuskansleri moitti sen huonoa valmistelua.

Nyt 5.6. julkaistuun muutosesitykseen on tehty joitakin parannuksia edelliseen versioon nähden, mutta uusikin muotoilu on niin epämääräinen, että sen voi tulkita sallivan valvonnan lähes millä perusteellä tahansa. Se on näin ollen edelleen perustuslain vastainen, sillä viestintäsalaisuuden murtaminen vaatii hyvät ja täsmälliset perusteet.

Voimassaoleva laki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2004/20040516

Vanha muutosesitys:
http://www.mintc.fi/oliver/upl295-HE-luonnos elokuu 2006.pdf

Oikeuskanslerin lausunto:
http://www.okv.fi/suomi/tiedote/t060921f.htm

Effin tiedote "Ei yksityisviestien urkinnalle" viime elokuussa:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2006-08-16.html

Kai Puolamäen analyysi lain vaikutuksista ja linkkilista:
http://www.effi.org/blog/kai-2006-08-17.html

Tuore muutosesitys:
http://www.mintc.fi/scripts/ cgiip.exe/WService=lvm/cm/pub/showdoc.p? docid=1971&menuid=97&channelitemid=16121

Effin tuore tiedote:
http://www.effi.org/uutiset/070605-urkintalaki-jai-epamaaraisek.html

2. ISOVELI VALVOO RUOTSISSA

Ruotsissa ollaan tekemässä vielä kauheampaa teleurkintalakia. Hallituksen maaliskuussa hyväksymän lakiesityksen mukaan Ruotsin verkko-operaattorien olisi ilmoitettava puolustusvoimien vakoiluosastolle kaikesta maan rajojen yli kulkevasta sähköisestä viestiliikenteesä – automaattisesti, ilman rikosepäilyä tai oikeuden päätöstä. Laki heikentäisi olennaisesti suomalaistenkin tietoturvaa, koska lähes kaikki Suomen ulkomaanliikenne ja osa kotimaanliikenteestäkin kulkee Ruotsin kautta. Näin Ruotsi aikoo hylätä pitkät perinteensä sananvapauden vaalimisessa ja astua Kiinan ja Saudi-Arabian viitoittamalle tielle.

Effin tiedote suomeksi:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2007-03-09.html

Effis pressreleasen "Storebror bor i Sverige" på svenska:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-se-2007-03-09.html

3. NETTISENSUURITILAISUUDESTA JYLKKÄRISSÄ

Viime sähkeessä kerrottiin Effin ja Amnestyn yhdessä järjestämästä keskustelutilaisuudesta Jyväskylässä 14.3. Nettisensuuriteemoista ilmestyi Matti Tyynysniemen artikkeli "Isoveli verkossa" Jyväskylän Ylioppilaslehdessä n:o 6/2007 sivulla 7.

http://www.jyy.fi/jylkkari/arkisto/0706/paasivu.htm

4. PIENI SANANVAPAUSVIDEO

Kymenlaakson Ammattikorkeakoulun opiskelijat tekivät ohjelman "Kultti, sananvapaus", jossa haastatellaan mm. PENin ja Valtion elokuvatarkastamon edustajia. Joukossa on tekstiplansseina EFFI-sitaatteja. Video on vapaasti nähtävillä täällä:

http://www.varjo.tv/meduusa/arkisto/lahetys/2007-03-22/142/3.int

5. KEVÄTKOKOUS 2.6.

Effi ry:n kevätkokous pidettiin 2.6. Pressiklubilla Helsingin rautatieasemalla. Asialistalla oli mm. toimintakertomus, toimintasuunnitelma, tilinpäätös ja lisäbudjetti. Pöytäkirja:
http://www.effi.org/yhdistys/kokoukset/kokous-2007-kevat.html

Kokouksen jälkeen keskusteltiin vilkkaasti mm. sähköisen äänestyksen ongelmista ja avointen standardien eduista valtionhallinnossa kustannusten ja huoltovarmuudenkin kannalta.

6. OIKEUS VOITTI TAAS – TOISTAISEKSI

Helsingin käräjäoikeus käsitteli 9.5. "organisoitujen keskustelijoiden" syytteen "teknisen toimenpiteen loukkausrikkomuksesta". Syytettyjä puolusti OTK, FM Mikko Välimäki Turre Legal Oy:sta.

Mikko Rauhala oli organisoinut keskustelufoorumin kopioestoista ja niiden purkamisesta keskustelua varten. Toinen syytetty oli kirjoittanut tietokoneohjelman, jolla voisi purkaa DVD-levyn CSS-kopiointieston, ja lähettänyt sen kyseiselle foorumille.

Vapauttava tuomio julistettiin 25.5.: CSS:ää ei voida pitää ns. "vahvana suojauksena", koska sen purkuohjeita on ollut laajasti saatavilla Internetissä jo vuosia, eikä syytettyjen teko siis käytännössä heikennä CSS:n kopioestotehoa. Näin ollen teknisen toimenpiteen loukkausrikkomuksen tunnusmerkistö ei täyty. "Organisodun keskustelun" oikeutukseen ei otettu lainkaan kantaa.

Sami Liedeksen raportti ja mietteitä oikeudenkäynnistä:
http://www.effi.org/organisoitu-keskustelu.html

Rauhalan kampanjasivusto: http://mjr.iki.fi/eucd/

Turren tiedote Sektorissa:
http://sektori.com/uutiset/7715/karajaoikeuden

Tietokone-lehti:
http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=30610&tyyppi=1

Asian käsittely jatkunee hovioikeudessa, sillä syyttäjä Kukka-Maaria Kankaala valittaa päätöksestä. Hän on myös ilmoittanut pyytävänsä asiassa Tekijänoikeusneuvoston lausunnon. TON toimii opetusministeriön neuvonantajana tekijänoikeusasioissa ja se koostuu lähinnä tekijänoikeuksien haltijoiden ja mediayhtiöiden edustajista. Kuluttajat eivät ole edustettuina, joten kyseessä ei ole mikään puolueeton asiantuntijaelin.

7. MIELIPIDEPOLIISEJA NETTIFOORUMEILLE?

Valtakunnansyyttäjä Mika Illman vaati 13.5. Sunnuntaisuomalaisen haastattelussa, että kaikille Internetin keskustelupalstoille määrätään valvojat, joiden pitäisi rangaistuksen uhalla poistaa "selvästi laittomat" viestit.

Viimeksi nettifoorumivahteja oltiin vaatimassa vuonna 2002, kun Myyrmannin kauppakeskuksen räjäyttäjän arveltiin saaneen pomminteko-ohjeet joltakin nettifoorumilta. Tällä kertaa sensuurivaatimuksia lienee inspiroinut pääministerin ex-ystävättärestä kirjoitetut herjausviestit.

Effi tuomitsi hankkeen lehdistötiedotteessaan muistuttaen, että laki antaa jo nyt tehokkaat keinot kunnianloukkausten ja rikokseen yllyttämisten poistoon netistä ja niiden kirjoittajien rankaisuun. Mutta se on poliisin ja oikeuslaitoksen tehtävä, jota ei voi sälyttää ylläpitäjille. Verkkoviestien jakelun keskeyttämismääräyksiä ei ole Helsingin käräjäoikeudessa edes vaadittu kuin pari kertaa.

Effin tiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/lehdistotiedote-2007-05-18.html

Kai Puolamäen kirjoitukset:
http://www.effi.org/blog/kai-2007-05-13.html
http://www.effi.org/blog/kai-2007-05-22.html

Illmanin avaus on saanut kannatusta. Näissä sensuurivaatimuksissa lieneekin kyse siitä, että myös lailliset mutta vastenmieliset mielipiteet halutaan kieltää. Tätä vain ei kehdata sanoa suoraan, vaan toivotaan että ylläpitäjät rangaistuksen pelossa poistavat kaiken vähänkin epäilyttävän, kirjoittaa Tapani Tarvainen Keskisuomalaisen yleisönosastolla:
http://keskisuomalainen.protacon.fi/?alue=13&id=133961&threadid=133961

8. VAPAUTTA JA YKSITYISYYTTÄ MONTREALISSA

Tapani Tarvainen ja Ville Oksanen osallistuivat Computers, Freedom and Privacy -konferenssiin Montrealissa 1.-4.5. Puhujat olivat enimmäkseen tutkijoita ja yritysten ja kansalaisjärjestöjen edustajia.

Keskeiseksi teemaksi nousi identiteetin hallinta verkossa. Microsoftilla esimerkiksi ollaan kehittämässä avointa (!) järjestelmää, jolla henkilö voi salata henkilöllisyytensä verkkokaupoissa asioidessaan ja luottokortilla maksaessaan. Britanniassa taas ihmisistä tallennetaan DNA-näytekin ihan rutiininomaisesti.

Sähköisen valvonnan aiheuttamia vääryyksiä ja hankaluuksia tuotiin esiin.

 • kanadalainen luovutettiin Syyriaan virheellisen tiedon perusteella ja joutui kidutettavaksi
 • tutkijalta evättiin pääsy USA:ssa asuvien lastensa luo, kun rajavartija googletti hänen nimeään ja löysi tutkimuksen LSD:n terapeuttisen käytön mahdollisuuksista
 • sukupuolen tarpeeton kirjaaminen aiheuttaa transseksuaaleille ongelmia matkustaessa, terveydenhuollossa jne.
 • Mohawk-heimon edustaja joutuu työnsä vuoksi ylitämään USA:n ja Kanadan rajan useita kertoja päivässä ja käymään läpi joka kerta saman byrokratian

Muita puheenaiheita olivat lapsiporno, epäilyttävien sisältöjen poisto verkosta, lentomatkustajien syynäys ja sähköinen äänestys. Yksi esitelmä käsitteli ihmisen psykologiaa turvallisuudetunteen ja todennäköisyyksien arviointikyvyn kannalta: juuri näissä asioissa intuitio vie usein metsään.

Tarvaisen blogi: http://blog.tapanitarvainen.fi/?m=200705

Konferenssin yhteydessä jaettiin myös Big Brother -palkinnot paavin ja Luciferin voimin. Pahimmasta projektista palkittin ICAO lentomatkustajien tietojen keruusta; pahimman valtion palkinnon sai Britannia monenlaisista poliisivaltion elkeistä.

9. EMI JA APPLE LUOPUVAT KOPIOESTOISTA

EMI ja Apple ilmoittivat, että kaikkea EMIn musiikkia saa iTunes-verkkokaupasta ilman kopioestoja toukokuusta alkaen. Estovapaat kappaleet maksavat noin neljänneksen enemmän kuin kopioestetyt, äänenlaadultaan huonommat versiot. Effi iloitsee tästä avauksesta musiikin verkkokaupan järkevöittämiseksi ja vaatii suomalaisia kauppoja sekä YLEä seuraamaan esimerkkiä. Teknisiset rajoitteet eivät todellisuudessa estä piraattikauppaa vaan haittaavat enemmän musiikkinsa laillisesti ostavia käyttäjiä. Ilmeisesti muutkin suuret levy-yhtiöt ovat jo oivaltaneet tämän.

Effin tiedote:
http://www.effi.org/julkaisut/tiedotteet/070402-kopiosuojaukset-uhka.html

Tietokone: Levy-yhtiöt suunnittelevat drm-suojausten poistoa:
http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=29433

10. TUOTOKSEN KÄDET KOULUJEN TASKUISSA

Elokuvatuottajien tekijänoikeusjärjestö Tuotos ry haluaisi rahastaa kouluja entistä enemmän elokuvien näyttämisestä. Lupamenettelyä helpottaakseen se tarjosi huhtikuussa kouluille mahdollisuutta tiettyjen 250 elokuvan katseluun hintaan "vain" 2 e/oppilas/vuosi.

Tuotoksen toiminnanjohtaja Kirsi Niittyinperä kirjoitti asiasta Opettaja-lehdessä:
http://www.opettaja.fi/pls/portal/docs/PAGE/OPETTAJALEHTI_EPAPER_PG/2007_06/106657.htm

Effin varapuheenjohtaja Ville Oksanen kirjoitti vastineen, jota ei julkaistu:
http://www.effi.org/blog/2007-04-03-Ville-Oksanen.html

Tuotoksen "tarjous" on kallis ja valikoima suppea. Lisäksi Niittyinperän mukaan sitaattioikeus ei sovellu opetuskäyttöön eikä pientäkään pätkää saa näyttää ilman lupaa. Tuotosta ei näytä kiinnostavan oppilaiden tutustuminen elokuvakulttuuriin, vaan ainoastaan raha.


EFFI-Sähke on muutaman kerran vuodessa ilmestyvä uutistiedote Electronic Frontier Finland ry:n toimintaan liittyvistä tapahtumista.

Mikäli haluat liittyä jäseneksi, täytä lomake verkkosivullamme http://www.effi.org. Sivuilta löydät tietoa Effin toiminnasta sekä vanhat Sähkeet. Siellä on myös lyhennesanasto, jossa selitetään Effin tiedotteissa esiintyviä kirjainlyhenteitä.

Kesäterveisin,

Virpi Kauko
EFFI-Sähkeen päätoimittaja