EFFi eMail 1/2001

  • EFFin kotisivu avattu
  • EFFi: Uusi sanavapauslaki uhkaa sananvapautta verkossa
  • Kuulemistilaisuus tekijänoikeusdirektiivistä
  • Kuulemistilaisuus tietosuojadirektiivistä
  • Yhteistyö kirjastojärjestöjen ja FiComin kanssa vireillä
  • Euroopan laajuista yhteistyötä suunnitellaan
  • Herkko Hietanen EFFistä puhuu Sveitsissä

EFFin kotisivu avattu

Effin kotisivut ovat osoitteessa http://www.effi.org. Sivujen rakentaminen on vielä kesken, muun ohella ulkoasu on vielä täysin tekemättä.
Lisätietoja:janne.lindqvist@effi.org

EFFi: Uusi sanavapauslaki uhkaa sananvapautta verkossa

EFFi antoi lausunnon uudesta sananvapauslaista. Lausunnossa korostettiin annetun lakiehdotuksen negatiivisia vaikutuksia alle 18-vuotiaiden oikeuteen käyttää sanavapautta sekä laissa asetetun tallennusvelvollisuuden kohtuuttomuutta. Kaikenkaikkiaan lakiehdotus osoittaa EFFin mielestä, että oikeusministeriössä ei ole ymmärretty viestinnän muuttuneita pelisääntöjä. Nykyisellään laissa eletään vielä aikakaudella, jossa tavallisilla kansalaisilla ei ollut mahdollisuutta toimia joukkotiedotusvälineenä.
Lausunto verkossa
Lisätietoja: herkko.hietanen@effi.org

Opetusministeriön kuulemistilaisuus tekijänoikeusdirektiivin kansallisesta toteuttamisesta

EFFistä osallistuivat kuulemistilaisuuteen Mikko Välimäki, Ville Oksanen ja Herkko Hietanen. Kuulemistilaisuus oli hyvin antoisa. Tuli selväksi, että uusi tekijänoikeuslaki voi muodostua hyvi vakavaksi uhaksi nettikansalaisten oikeuksille. Tilanteen ongelmallisuutta korostaa tilaisuudessa esille tullut tekijänoikeusjärjestöjen täydellinen yksisilmäisyys. Kuvaavana esimerkkinä Teosto haluaisi alkaa perimään rahaa myös sellaisista ei-kaupallisista tilaisuuksista, joissa musiikin esittäminen ei ole pääosassa (esim. luokkabileet). Tilaisuudessa tuli myös onneksi esille, että EFFin kanssa samalla linjoilla olevia tahoja löytyy Suomesta. Ainakin kirjastojen edustajat ja "neutraali" teollisuus olivat monin osin meidän kanssa yhtä mieltä. EFFin puheenvuorot tilaisuudessa käyttivät Ville Oksanen ja Herkko Hietanen.
Lisätietoja: herkko.hietanen@effi.org

Oikeusministeriön kuulemistilaisuus tietosuojadirektiivin vaikutuksista ja kehittämisestä

Mikko Välimäki EFFistä osallistui tilausuuteen ja piti puheenvuoron. Viestimme oli, että tietosuojaviranomaisten tulisi valvoa aktiivisesti käyttäjien yksityisiä tietoja keräävien nettifirmojen toimintatapoja. Lisäksi kansallinen turvallisuus ei saa mennä yksityisyyden suojan edelle. Tilaisuuden jälkeen FiComin (www.ficom.fi) ja muutaman yrityksen edustajat kyselivät kiinnostuneesti EFFistä ja sen tavoitteista.
Lisätietoja: mikko.valimaki@effi.org

Yhteistyö kirjastojärjestöjen ja FiComin kanssa vireillä

Olemme pitäneet palavereja sekä kirjastojärjestöjen että FiComin edustajien kanssa. Päämääränämme on paitsi yhteistyö lansäädännön seuraamisessa ja siihen vaikuttamisessa myös kannatusjäsenten saaminen.
Lisätietoja: mikko.valimaki@effi.org

Euroopan laajuista yhteistyötä suunnitellaan

  EFFi on osallistunut aktiivisesti Electronic Frontier Europen perustamisesta käytävään keskusteluun. Koska keskustelu ei kuitenkaan ole edennyt riittävän nopeasti, EFFi on esittänyt konkreettisen ehdotuksen järjestön perustamisesta. Tällä hetkellä valmistellaan tarvittavaa perustamisdokumentaatiota ja neuvotellaan eurooppalaisten yhteistyöjärjestöjen kanssa. Perustamisesta ollaan myös oltu aktiivisesti yhteydessä Electronic Frontier Foundationin edustajiin, jotka ovat luvanneet tukea hanketta.
Lisätietoja: ville.oksanen@effi.org

Herkko Hietanen puhujana Internet Society Genevan tilaisuudessa Sveitsissä

Herkko Hietanen EFFistä puhuu Genevessä Sveitsissä 15.11. yksityisyyden suojasta ja anonymiteetistä netissä kansallisen turvallisuuden kannalta. Puheen otsikko on "From September the 11th onwards: are we all terrorists?".
Tilaisuuden ohjelma
Lisätietoja: herkko.hietanen@effi.org

  Syysterveisin,

Mikko Välimäki
puheenjohtaja


13.11.2001. HTML:ksi muutettu Mikko Välimäen meilistä

janne.lindqvist@effi.org