Effin kantelu nettisensuurista oikeuskanslerille

Kirjoittaja: Tapani Tarvainen, Helmikuu 19, 2008 - 06:37.

KANTELU VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERILLE

Asia: Poliisin suorittama verkkosivujen ennakkosensuuri

Keskusrikospoliisi (KRP) ylläpitää salaista estolistaa väitetysti lapsipornografiaa sisältävistä verkkosivustoista lain lapsipornografian levittämisen estotoimista perusteella.

Lain tarkoitus (1 §) on estää pääsy ulkomailla ylläpidettäviin lapsipornosivustoihin.

Kyseessä on perustuslain kieltämä ennakkosensuuri, minkä toteaa myös Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta hallituksen esitysluonnoksesta antamassaan lausunnossa (liite 1). Hallituksen esityksessä 99/2006 Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan antama lausunto jätettiin oleellisilta osiltaan kuitenkin huomiotta ja esitettiin lakiehdotuksen käsittelyä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Eduskunta käsitteli lain tästä syystä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä eikä perustuslakivaliokuntaa kuultu.

Useat suomalaiset Internet-palveluntarjoajat ovat sensuroineet verkkoliikennettä jo joitakin kuukausia KRP:n toimittaman estolistan perusteella ilmeisesti siinä uskossa, että estolista sisältäisi vain lapsipornografisia sivustoja.

Suodatus on toteutettu siten, että palveluntarjoajan asiakkaan yrittäessä katsoa estolistalla olevaa sivustoa ohjautuu hän palveluntarjoajan ylläpitämälle palvelimelle ja hänelle näytetään estolistalla olevan sivuston sijasta KRP:n ilmoitussivu (liite 2). Ilmoitussivulla sanotaan, että käyttäjä on yrittänyt päästä lapsipornosivustolle ja että estetyllä sivustolla olevien kuvien hallussapito ja levittäminen on rangaistavaa. Yhteystiedoksi annetaan sähköpostiosoite "krp-nettiesto@krp.poliisi.fi". Estosivulla toisin sanoen väitetään, että estetyllä sivulla olisi lapsipornografisia kuvia. Mitään muuta yhteystietoa, kuten osoitetta, puhelinnumeroa tai asiasta vastaavaa virkamiestä ei sivulla kerrota. On epäselvää, miten esimerkiksi väärästä listauksesta tulisi valittaa.

Suodatus ei ole valinnainen, vaan se koskee yhtäläisesti kaikkia palveluntarjoajan asiakkaita vaikka onkin kierrettävissä.

Esto koskee aina koko estolistalla olevaa palvelinta, joka voi sisältää useita sivustoja. Sensuroidulla palvelimella voi olla tuhansia sivuja tai sivustoja. Jos palvelin on estolistalla, sensuroidaan kaikki palvelimella olevat tuhannet sivut tai sivustot mahdollisen yhden lapsipornosivun tai -sivuston lisäksi.

KRP:n estolista on toteutettu siten, että estolistan sisällön saa helposti selville yksinkertaisesti tutkimalla automaattisesti kerättyjen palvelinnimien nimipalvelukyselyjen tuloksia. Jokainen sensuuria suorittavan palveluntarjoajan asiakas voisi periaatteessa näin saada selville otoksen estolistan sisällöstä. "Salaisesta" estolistasta onkin näin voitu konstruoida useita otteita (liite 3) ja listan sisältöä on voitu tutkia.

Estolistalla on KRP:n mukaan noin 1700 osoitetta (liite 6). Suurin osa estolistalla olevista sivustoista on Yhdysvalloissa tai EU-maissa sijaitsevilla palvelimilla (liite 9). Koska nämä sivustot näkyvät vieläkin huolimatta siitä, että ne ovat olleet pitkään estolistalla, niin joko niillä ei ole lapsipornografista materiaalia tai sitten KRP ei ole vaivautunut ilmoittamaan asiasta paikallisille viranomaisille - Yhdysvalloissa ja EU-maissa viranomaiset reagoisivat tehokkaasti ilmoitukseen lapsipornografisten kuvien levittämisestä. Jos sivustoilla ei ole ollut lapsipornografista materiaalia, on KRP toiminut väärin lisätessään sivustot estolistalle. Toisaalta jos sivustoilla on ollut lapsipornografista materiaalia, on KRP laiminlyönyt tehtävänsä jättäessään ilmoittamatta asiasta paikallisille viranomaisille.

Merkittävä osa sensuroiduista sivustoista on ilmeisesti laillista pornografista materiaalia sisältäviä sivustoja. Sensuroitu ei kuitenkaan ole pelkästään pornografiaa.

Yhtenä esimerkkinä KRP:n estolista sensuroi suuren japanilaisen palveluntarjoajan "www.nn.iij4u.or.jp", jonka palvelinta käyttävät ehkä jopa tuhannet asiakkaat. Lapsipornografiaa palvelimelta ei ainakaan pikaisella etsimisellä löydy, sen sijaan esimerkiksi IT-konsultointipalvelun (liite 12), viulutehtaan (liite 13) ja kuulolaitevalmistajan sivut (liite 14) on sensuroitu. Palvelin "www.thaimisc.com", joka sisältää muun muassa Windows-vinkkejä (liite 15), on myös sensuroitu, samoin amerikkalainen hakukone "www.clckm.com".

Suomalainen Internet-aktivisti Matti Nikki ylläpitää Internet-ennakkosensuuria vastustavaa sivustoa osoitteessa http://lapsiporno.info/ 12.2.2008 KRP lisäsi Nikin sivuston estolistalleen. Kyseinen sivusto sisältää lukuisia kriittisiä artikkeleja sensuurista ja KRP:n toiminnasta asiassa. Nikin sivusto sisältää myös edellä kuvatulla tavalla saadun otoksen KRP:n estolistalla olleista verkko-osoitteista, koska estolistan tutkiminen ja kommentointi ei ole mahdollista, jos estolistaa ei voi nähdä. Nikin sivusto sijaitsee suomalaisella palvelimella ja palvelimen ylläpitäjän tiedot kerrotaan näkyvästi etusivulla. Jos Nikin sivu sisältäisi jotain laitonta (mitä se ei sisällä), poliisi voisi siis asiaan helposti puuttua. Nikin sivusto ei sisällä lapsipornografista kuvamateriaalia.

Yksi Nikin pääargumenteista ja myös syy estolistan otteen näyttämiseen on Nikin mukaan, että merkittävä osa KRP:n estolistalla olevista sivustoista ei tosiasiallisesti sisällä minkäänlaista lapsipornografiaa ja nämä sivustot ovat siten estolistalla virheellisesti. Ilman estolistan otteen julkaisemista estolistan virheellisyyttä ei olisi voitu havaita ja julkisesti todentaa. Useat muutkin Nikin julkaisemaa estolistan otetta tutkineet ovat todenneet saman, muun muassa kansanedustaja Jyrki Kasvi (liite 5): estolista sisältää paljon sivustoja, joilla ei vaikuta olevan lainkaan laitonta lapsipornomateriaalia.

Nikki oli tehnyt sivuillaan olevasta estettyjen verkko-osoitteiden listasta klikattavia linkkejä. KRP lisäsi sivun estolistalle sen jälkeen, kun Nikki oli tehnyt sivuillaan olevista estolistalinkeistä klikattavia. Aikaisemmin sivuja saattoi katsella kopioimalla sivun osoite selaimen osoitekenttään; nyt siis riitti, että linkkiä klikkaa. KRP:n tulkinta, että linkitys ylittäisi sensurointikynnyksen, on outo eikä perustu lakiin. Pelkkä linkin osoitteen kertominen (siten että sen voi kopioida selaimen osoitekenttään) olisi KRP:n mukaan sallittua (liite 8). Laissa lapsipornografian estotoimista ei sanota mitään linkeistä.

KRP:n rikosylikomisario Lars Henrikssonin mukaan "kyse ei ole mistään sensuroinnista" (liite 6). Henriksson on uhkaillut Nikkiä jatkotoimilla Helsingin Sanomien kautta: "Portaali voi täyttää tunnusmerkit avunannosta lapsipornon levittämiseen." (liite 6) Suoraan KRP ei ilmeisesti Nikkiin ole ollut yhteydessä ennen sivuston sensuroinnista noussutta kohua. Henriksson kieltäytyi kommentoimasta Nikin sivun sensurointipäätöstä, koska lista on hänen mukaansa salainen: "Listat ovat salassapidettäviä enkä siksi voi paljastaa mitään yksittäisistä verkko-osoitteista" (liite 7) Henrikssonin mukaan estotoimien perusteeksi riittää se, että sivustolta on yksikin toimiva linkki lapsipornosivulle (liite 8). Estotoimet eivät Henrikssonin mukaan kuitenkaan koske enää seuraavia linkkitasoja, eli esimerkiksi uutissivuja, jotka ovat linkittäneet Matti Nikin sivuille (liite 8).

KRP ei ilmeisesti yleensä ilmoita sensuroinnista mitenkään sensuroidun sivuston ylläpitäjälle, vaikka ylläpitäjä olisikin tiedossa.

Ilmeisesti Nikkiä ei ainakaan estolistalle lisäämisen aikaan epäilty mistään rikoksesta. KRP siis sensuroi laillisen suomalaisen sivuston.

Laki lapsipornografian estotoimista oikeuttaa sensuroimaan vain lapsipornografiaa sisältäviä ulkomaisia sivustoja. Nikin sivusto ei täyttänyt kumpaakaan ehtoa.

Jos Nikin sivusto olisi sisältänyt laitonta materiaalia, olisi KRP:n pitänyt käynnistää heti esitutkinta ja tarvittaessa ottaa sivu alas oikeuden päätöksellä. Ilmeisesti esitutkinta on käynnistetty vasta tänään sen jälkeen, kun sensurointiasiasta nousi julkinen kohu. Lakia lapsipornografian estotoimista ei ole tarkoitettu kotimaisten sivujen sensurointiin, vaan viimeisenä keinona sellaisten ulkomaisten sivujen sensurointiin, jotka ovat kotimaisten viranomaisten tai kansainvälisen viranomaisyhteistyön ulottumattomissa.

Kun estolistaa käyttävän palveluntarjoajan asiakas yrittää katsoa Nikin tai muuta aiheettomasti sensuroitua sivustoa, näkee hän KRP:n ilmoituksen, jonka mukaan sivu sisältäisi lapsipornografista kuvamateriaalia. Sivuston ylläpitäjän syyttäminen aiheetta näin julkisesti lapsipornografisten kuvien levittämisestä voi täyttää törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkit.

Sensuurin kiertäminen on varsin yksinkertaista, eikä vaadi syvällistä teknistä osaamista (liite 10). Sensuurin tehottomuus tunnustettiin jo ministeriön esiselvityksissä (liite 11). Sensuuria perusteltiinkin lähinnä sillä, että kukaan ei voisi "vahingossa" joutua lapsipornosivuille. Sattumalta lapsipornosivulle joutuminen ei ole ollut käytännössä mahdollista aiemminkaan. Lapsipornografia on rangaistavaa lähes kaikkialla maailmassa ja tästä syystä sitä ei juuri edes levitetä avoimilla verkkosivuilla, joihin toteutun kaltainen ennakkosensuuri voisi periaatteessa tepsiä.

Todelliseen ongelmaan, joka on lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, ei toteutetun kaltainen ennakkosensuuri millään tavalla puutu. Sensuurista tehtiin palveluntarjoajille "vapaaehtoista" (Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan lausunnossa (liite 1) todetaan, että vapaaehtoisuus oli näennäistä: "- - Kun lisäksi otetaan huomioon esitykseen sisältyvä ajatus siitä, että mikäli operaattorit eivät vapaaehtoisesti toteuta ennakkosensuuria poliisin rekisterin perusteella, harkitsee ministeriö 'velvoittavia lainsäädäntötoimia' - -") ja perustuslakivaliokunta sivuutettiin, vaikka kyse oli selkeästä perusoikeuden rajoittamisesta. Lakia ajoivat erityisesti entiset liikenne- ja viestintäministerit Luhtanen ja Huovinen, jotka halusivat näennäisesti tehdä lapsipornoasialle jotakin vaalien alla.

Ennakkosensuurista on haittaa lainkuuliaisille kansalaisille, jotka eivät näe aiheettomasti sensuroituja sivuja, ja aiheettomasti sensuroiduille sivustojen ylläpitäjille, jotka leimataan pedofiileiksi. Ennakkosensuurista on haittaa myös pedofilian uhreille, koska nyt resursseja haaskataan esimerkiksi viranomaisyhteistyön kehittämisen sijasta hyödyttömään ja tehottomaan ennakkosensuuriin ja yritykseen lakaista koko asia maton alle, pois näkyvistä, pois mielistä.

Pyydän oikeuskansleria tutkimaan asian ja ryhtymään toimiin perustuslain vastaisen ja laittoman ennakkosensuurin lopettamiseksi.

Erityisesti pyydän oikeuskansleria tutkimaan tai huomioimaan:

a. Onko laki lapsipornografian estotoimista säädetty perustuslain edellyttämällä tavalla? Ovatko silloiset liikenne- ja viestintäministerit ja ministeriö toimineet laillisesti lain lapsipornografian estotoimista valmistelun ja eduskunnalle esittelyn aikana?

b. Viranomainen - tässä tapauksessa KRP - antaa sensuurista kertovassa ilmoituksessaan ainoaksi valitustieksi sähköpostiosoitteen. KRP:n pitäisi ilmoittaa täydet yhteystiedot, estolistasta vastaava virkamies sekä tarkka tieto siitä, miten sensurointipäätöksestä voi valittaa tai saada lisätietoja.

c. Sananvapautta rajoittavien toimien pitäisi olla täsmällisiä ja tarkkarajaisia, sekä välttämättömiä ja oikeassa suhteessa tavoiteltavaan intressiin nähden. Lisäksi toimien pitäisi perustua eduskunnan säätämään lakiin. Poliisin lakitekstiä selvästi laajempi tulkinta ei voi olla oikea ("klikattava linkki lapsipornografiaa väitetysti sisältävälle sivulle on kielletty, pelkkä linkkiteksti ei", laillisten suomalaisten sivujen jotka eivät sisällä lapsipornografisia kuvia sensurointi). Päinvastoin, sananvapauden rajoitusta on lakitekstin epätäsmällisyys huomioiden tulkittava mahdollisimman suppeasti.

d. Sensuurijärjestelmä on toteutettu siten, että se sensuroi aina koko palvelimen määräämättömäksi ajaksi vaikka vain yksi palvelimen ehkä tuhansista käyttäjistä olisi syyllistynyt yhtenä ajanhetkenä lapsipornografisen kuvamateriaalin levittämiseen, kun oikeasti lain mukaan sensuroida saisi vain lapsipornografista materiaalia sisältävän sivuston. Onko sensuurijärjestelmän toteutus näin epätäsmällisenä ja ei-tarkkarajaisena ylipäätään laillista?

e. Kun Nikin sivu sensuroitiin, ei häntä silloin epäilty rikoksesta. Laillista suomalaista sivua ei voi saada sensuroida. Jos Nikkiä olisi epäilty rikoksesta, olisi asiaan voitu puuttua normaalisti oikeusteitse eikä sensuuria olisi tarvittu.

f. Kun KRP:n toiminta sai ikävää julkisuutta, uhkasi KRP Helsingin Sanomien artikkelissa KRP:tä arvostellutta Nikkiä jatkotoimilla (KRP:n ylikomisario sanoi: "Portaali voi täyttää tunnusmerkit avunannosta lapsipornon levittämiseen."). Nikkiin ei kuitenkaan oltu ilmeisesti missään vaiheessa suoraan yhteydessä enne asiasta noussutta kohua, eikä häntä ilmeisesti oltu sensurointipäätöstä tehtäessä epäilty rikoksesta.

g. KRP väittää ilmoitussivullaan, että myös aiheetta sensuroidut sivustot sisältävät lapsipornografisia kuvia, mukaanlukien vain linkkejä (siis ei lainkaan kuvamateriaalia) sisältävät sivut. Tämä voi täyttää törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkit. Aiheettomasti lapsipornon levittäjäksi leimaaminen ei voi olla asianmukaista toimintaa viranomaiselta.

h. Onko KRP syyllistynyt tuottamukselliseen virkavelvollisuuden rikkomiseen omalaatuisilla laintulkinnoillaan?

i. Millä perusteilla sivustoja on estolistalle lisätty ja kuinka suuri osa lisäyksistä on ollut laillisia ja/tai asianmukaisia?

j. Millä perusteilla sivustoja on estolistalta poistettu? Poistoperuste on tärkeä, varsinkaan koska sivustojen ylläpitäjille tai paikallisille viranomaisille KRP ei ilmeisesti pääsääntönä ole ilmoittanut sensuroinnista lainkaan (vaikka ylläpitäjä olisikin tiedossa tai sivusto sijaitsisi maassa, jonka kanssa KRP:llä on viranomaisyhteistyötä), joten pahimmassa tapauksessa sivusto voi jäädä listalle aiheetta ikuisiksi ajoiksi.

k. Estolistalla sensuroidaan ilmeisesti myös täysin laillisia sivuja, esimerkkinä edellä mainittu tuhansia käyttäjiä palveleva japanilainen Internet-palveluntarjoaja. Miten tällaiset "vahingot" voivat paljastua, jos lista on salainen, ja millä tavalla tällaiset vahingot voidaan korjata? Jos sivuston ylläpitäjä kärsii sensuurin vuoksi tappioita tai maineen menetystä, millä prosessilla vahingot voi korvata ja millä prosessilla vahinkoa kärsinyt voi vaatia rangaistusta?

l. Onko KRP ilmoittanut muissa maissa sijaitsevista (esimerkiksi Yhdysvalloissa ja EU-maissa) epäillyistä lapsipornografisista sivuista paikallisille viranomaisille? Yhdysvalloissa ja EU-maissa, jossa suurin osa sensuroiduista sivustoista sijaitsee, on ankara lapsipornografian vastainen lainsäädäntö ja näiden maiden viranomaiset myös poistaisivat lapsipornografiset sivut nopeasti verkosta. Jos KRP ei ole tällaista ilmoitusta tehnyt, on KRP toiminut väärin.

m. Estolista on lain mukaan salainen, mikä tarkoittaa sitä, että KRP:n ei tarvitse julkistaa listalla olevia yksittäisiä osoitteita. KRP on kuitenkin tulkinnut estolistan salaisuuden laajentavasti siten, että heidän ei tarvitsisi perustella tekemisiään, edes julkisiksi tulleita päätöksiä (kuten Nikin sivuston sensurointia), ja että sensuurilistan hallinnointiprosessi on myös salainen. Tosiasiallisesti KRP vaikuttaa siis käyttävän estolistan salaisuutta oikeutuksena listan mielivaltaiselle hallinnoinnille.

Electronic Frontier Finland ry:n (Effi) puolesta

Jyväskylässä 19.2.2008

Tapani Tarvainen
Puheenjohtaja, Effi ry

040 729 3479


Postiosoite:
Electronic Frontier Finland ry (Effi)
PL 239
00101 Helsinki

LIITTEET

1. Lausuntokooste hallituksen esitysluonnoksesta 9.6.2006, Liikenne- ja Viestintäministeriön Viestintämarkkinaosasto, tulostettu liitteksi sivut 29-31, http://www.mintc.fi/oliver/upl180-Lausuntokooste.pdf

2. Kopio poliisin ilmoitussivusta, ladattu 15.2.2008 osoitteesta http://lapsiporno.info/files/suodatussivu-mirror/

3. Otos sensuurilistasta, ladattu 15.2.2008 osoitteesta http://je.org/sensuurilista/

4. Tuloste 15.2.2008 Matti Nikin sivuston http://lapsiporno.info/ etusivusta.

5. Kansanedustaja Jyrki Kasvin blogiartikkeli "Sananvapausaktivistin onnenpäivä", tulostettu 15.2.2008 osoitteesta http://kasvi.org/index.php?id=4154

6. Helsingin Sanomien artikkeli "Sensuuria vastustava nettisivu poliisin suodatuslistalle", http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/+/1135234033991

7. Tekniikka & Talous -lehden artikkeli "Poliisi sensuroi pornosuodatuksen rajoja koetelleen sivuston", http://www.tekniikkatalous.fi/ict/article59589.ece?s=r&wtm=tt-12022008

8. Tietokone-lehden artikkeli "Poliisi ei kommentoi Nikin sivuja", http://www.tietokone.fi/uutta/uutinen.asp?news_id=32790&tyyppi=1

9. Je.org:n artikkeli "Ovatko kaikki sivustot lainsäädännön ulottumattomissa?", tulostettu 15.2.2008 osoitteesta http://je.org/id/internet/sensuuri/1202171746292110.html

10. Je.org:n artikkeli "Näin kierrät Internet-sensuurin", tulostettu 15.2.2008 osoitteesta http://je.org/id/internet/1202414239038649.html

11. Liikenne- ja viestintäministeriön tilaama "Selvitys lainsäädännöllisistä esteistä ja muutostarpeista rikollisen ja lapsille haitallisen sisällön estokeinojen velvoittavuuteen liittyen", Dno: 1394/92/2005, on saatavana ainakin 15.2.2008 osoitteesta http://www.mintc.fi/oliver/upl973-Railaksen%20selvitys.pdf. Selvitystä ei ole tulostettu liitteeksi.

12. 15.2.2008 tulostettu sensuroitu sivu osoitteessa http://www.nn.iij4u.or.jp/~isl/

13. 15.2.2008 tulostettu sensuroitu sivu osoitteessa http://www.nn.iij4u.or.jp/~nekokubo/

14. 15.2.2008 tulostettu sensuroitu sivu osoitteessa http://www.nn.iij4u.or.jp/~thc/

15. 15.2.2008 tulostettu sensuroitu sivu osoitteessa http://www.thaimisc.com/r/view.php?id=759