Avoin kirje sisäasiainministeriön poliisiosaston hallintoyksikölle | EFFI.org

Avoin kirje sisäasiainministeriön poliisiosaston hallintoyksikölle

Kirjoittaja: Kai Puolamäki, Helmikuu 10, 2009 - 22:13.

Electronic Frontier Finland ry (Effi), PL 239, 00101 Helsinki, effi@effi.org

ASIA: Avoin kirje sisäasiainministeriön poliisiosaston hallintoyksikölle

Hyvä sisäasiainministeriön poliisiosaston hallintoyksikkö,

Electronic Frontier Finland ry (Effi) on Arpajais- ja asehallintoyksiköllenne tuttu yhdistys ainakin jo vuodesta 2003, kun sisäasiainministeriön poliisiosasto sai moitteet eduskunnan oikeusasiamieheltä. Ministeriö oli yrittänyt kieltää WWW-linkkien tekemisen poliisin verkkosivuille.

Arpajais- ja asehallintoyksikkö on myös viime aikoina yrittänyt kovasti väittää, että 200 000 suomalaisen harrastama nettipokerin pelaaminen olisi laitonta. Yksikön päällikkö, hallitusneuvos Jouni Laiho muun muassa vastasi Effille Tietokone-verkkolehden artikkelissa 5.3.2007: "Lainsäädäntömme ei tunnista koko nettipokeripelailua, silloin se on kiellettyä ja rangaistavaa."

Arpajais- ja asehallintoyksikkö on ymmärtänyt lainsäädännön perusperiaatteen aivan väärin päin: jos jotain tekoa ei ole nimenomaisesti laissa kielletty, on teko sallittu ja laillinen.

Effin kotisivuilla oli ilmoitus, jonka mukaan yhdistys voi sääntöjensä mukaan ottaa vastaan lahjoituksia toimintansa tukemiseksi. Arpajais- ja asehallintoyksikkö lausui poliisille 2.8.2005, että Effin sivuilla ollut ilmoitus olisi luvanvaraista rahankeräystä.

Lausunnon perusteella syyttäjä haastoi Effin oikeuteen rahankeräysrikoksesta. Syyttäjä hävisi jo alusta alkaen farssiksi osoittautuneen oikeudenkäynnin. Käräjäoikeuden ja hovioikeuden vapauttavat tuomiot ovat tästä päivästä alkaen olleet lainvoimaisia. Tutkintaan ja oikeuskäsittelyyn hukattujen resurssien lisäksi valtion maksettavaksi tuomittiin yhteensä yli 17 000 euron oikeudenkäyntikulukorvaukset, kiitos lausuntonne ja syyttäjän hämmentävän sitkeyden.

Suhtautumisenne WWW-linkitykseen, nettipokeriin ja rahankeräyslain tulkintaan on ollut samanlaista: olette sanoneet, että sallittu olisi kiellettyä.

Pyydämme, että vihdoinkin julkaisette sisäasiainministeriön verkkosivuilla kunnon ohjeet siitä, miten yhdistys voi ilman pelkoa rahankeräyssyytteestä ilmoittaa kotisivuillaan, että se voi ottaa vastaan lahjoituksia. Nythän aiheesta ei tietääksemme löydy minkäänlaista ohjeistusta.

Teidän tulisi myös lisätä Effin vapauttava rahankeräystuomio (tuomio nro 3487, Helsingin hovioikeus 10.12.2008) arpajais- ja rahankeräyslainsäädäntöä koskevien tuomioistuinratkaisujen listaanne. Kyseessä on tietääksemme - ratkaisun KHO:2008:26 ohella - ensimmäinen tuomioistuinratkaisu siitä, miten yhdistys voi ilmoittaa verkkosivuillaan lahjoitusmahdollisuudesta.

Kuten Effin tapaus osoittaa, lausuntonne ja hallinnonalaanne kuuluvan rahankeräyslain epämääräisyys mahdollistavat oikeuden väärinkäytön ja yhdistystoiminnan häirinnän, vaikka mitään epäilyjä vilpistä tai väärinkäytöksistä (väitetyn rahankeräysluvan puuttumisen lisäksi) ei ole. Rahankeräyslakia on muutettava, pelkkä selkeyttäminen ei enää riitä.

Tietääksemme vireillä on muitakin vastaavia rahankeräysoikeudenkäyntejä, joihin olette mahdollisesti myös antaneet lausuntoja. Pyydämme teitä korjaamaan lausuntojanne edellä mainitun perusteella, jotta turhat oikeudenkäynnit vältetään, sekä tiedottamaan asiasta poliisia ja syyttäjiä.

Muistutamme, että eduskunta velvoitti teidät tiedottamaan rahankeräyslaista tehokkaasti lausumassaan hallituksen esityksestä 102/2005. Tiedottamisen pitää sisältää myös sen, mikä on sallittua, eikä pelkästään mielipidettänne siitä, mikä on kiellettyä.

Effi ry:n puolesta,

Vantaalla 10.2.2009
Kai Puolamäki

Electronic Frontier Finland ry on perustettu puolustamaan kansalaisten sähköisiä oikeuksia. Tällaisia ovat esimerkiksi oikeus sensuroimattomaan viestintään, kohtuullisiin käyttöehtoihin digitaalista sisältöä ostettaessa sekä vapaus kehittää ja julkaista avoimia tietokoneohjelmia. Yhdistys herättää keskustelua ja pyrkii vaikuttamaan muun muassa lainsäädäntöhankkeisiin sananvapaudesta ja tekijänoikeudesta Suomessa ja Euroopassa. Mielestämme yksityisyyttä ei saa rikkoa, spämmäys tulee kieltää ja ohjelmistoideapatenteista on enemmän haittaa kuin hyötyä. Yhdistyksellä on noin 1500 jäsentä. Lisätietoja Effin kotisivulta http://www.effi.org/

AttachmentKoko
sm-2009-02-10.pdf16.7 KB