Lisää kontrollia blogeihin, osa 10

Kai Puolamäki 3.7.2008

Valtionsyyttäjä haluaa vieläkin rangaistuksen uhalla velvoittaa blogien pitäjät moderoimaan keskusteluja.

Isovelipalkintoehdokkaana ollut valtionsyyttäjä Mika Illman haluaa jälleen Internetin keskustelupalstoille lisää kontrollia (HS 3.7.3008):

Valt[ion]syyttäjä Mika Il[l]manin mukaan uudistuksessa ei olisi kyse kontrollin tiukentamisesta, vaan nykytilanteen selkiyttämisestä.

Laki asettaa bloginpitäjät vastuuseen jo nyt, mutta käytännössä vastuut ovat epäselviä ja rangaistuksen uhka Il[l]manin mukaan riittämätön.

Illman haluaisi blogeihin niin sanotun jälkikäteismoderoinnin. Mallia hän ottaisi Ruotsista, jossa on jo voimassa vastaava lainsäädäntö.

Äskettäiset verkkokeskusteluihin liittyvät kunnianloukkauksia ja kansanryhmää vastaan kiihottamisia koskevat tuomiot kuitenkin osoittavat, että laillisuusvalvonta toimii verkossakin: jokainen vastaa omista kirjoituksistaan. Uutta lainsäädäntöä ei tarvita.

Jos valtionsyyttäjä näkee blogin keskustelupalstalla selvästi laittoman viestin, on hänen virkavelvollisuutensa pyytää tuomioistuimelta verkkoviestin jakelun keskeyttämismääräystä. Tämä tuomioistuimelle kuuluva tehtävä haluttaisiin rangaistuksen uhalla siirtää blogien ja keskustelupalstojen ylläpitäjille.

Jostain syystä Illman kollegoineen ei ole keskeyttämismääräyksiä juuri käyttänyt.

Onkin ihmeellistä, että vaaditaan uutta lainsäädäntöä, vaikka voimassa olevaakaan lainsäädäntöä ei ole hyödynnetty. Johtuisiko siitä, että erityistä tarvetta keskeyttämismääräyksille ei ole ollut?

Täsmälleen sama keskustelu käytiin aika tarkkaan vuosi sitten:

Nettikeskusteluille halutaan taas sensoreita (13.5.2007):

Effi: Nykyinen lainsäädäntö riittää verkkofoorumien valvontaan (18.5.2007):

Käräjäoikeus: Nettiviestejä ei ole pyydetty poistettavaksi (22.5.2007):

Aiheeseen liittyy sisäasiainministeriön hallinnoima sisäisen turvallisuuden ohjelma, jonka loppuraportissa sanotaan mm.:

Varmistetaan, että lainsäädännön ja oikeusjärjestelmän avulla voidaan tehokkaasti puuttua rasistisiin rikoksiin ja internetissä esiintyviin rasistisiin viesteihin rikosoikeudellisin keinoin. Arvioidaan tarve säätää internet-sivustojen ylläpitäjille erityinen rasistisen rikoksen tunnusmerkistön täyttävän aineiston seuranta- ja poistamisvelvollisuus. - -

Tämä dokumentti on Public Domainia.