Käräjäoikeus: Nettiviestejä ei ole pyydetty poistettavaksi

Kirjoittaja: Kai Puolamäki, Toukokuu 22, 2007 - 17:10.

Käräjäoikeus: Nettiviestejä ei ole pyydetty poistettavaksi

Verkkoviestien jakelun keskeyttämismääräyksiä ei ole kuluneiden vuosien aikana tarvittu. Nykyinen netin keskustelupalstoja koskeva lainsäädäntö on siis tästäkin syystä riittävä.

Taustaa

Viime viikkoina on taas vaihteeksi keskusteltu siitä, miten Internetin eri keskustelufoorumeita pitäisi valvoa. Valtionsyyttäjä Mika Illman on jopa ehdottanut, että palstojen ylläpitäjät velvoitettaisiin rangaistuksen uhalla valvomaan keskusteluja ja poistamaan "asiattomia" viestejä (Nettikeskusteluille halutaan taas sensoreita (Kai Puolamäki 13.5.2007), Nykyinen lainsäädäntö riittää verkkofoorumien valvontaan (Effi 18.5.2007)). Julkisen Sanan Neuvosto (JSN) antoi viime viikolla suosituksen edustamiensa tiedotusvälineiden ylläpitämistä keskustelupalstoista (JSN:n keskustelupäätös (Kari Haakana 17.5.2005), Kari Haakana 18.5.2007, Laulu pysyy samana (Kari Haakana 21.5.2007)).

Laki mahdollistaa tehokkaan puuttumisen

Uutta lainsäädäntöä ei tarvita, koska voimassa oleva laki mahdollistaa tehokkaan puuttumisen viesteihin, joiden pitäminen julkisesti saatavilla on rangaistavaa.

Hyvin toimiva pääperiaate on, että jokainen vastaa omista kirjoituksistaan ja sivullisia, kuten keskustelupalstan ylläpitäjiä, ei rangaista.

Joukkoviestinnän vastuulain (laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä) 18 § perusteella tuomioistuin voi poliisin, syyttäjän tai asianosaisen hakemuksesta määrätä verkkoviestin jakelun keskeytettäväksi, jos on ilmeistä, että viestin pitäminen julkisesti saatavilla on rangaistavaa. Tuomioistuimen on käsiteltävä hakemus kiireellisenä. Keskeyttämismääräys raukeaa, jos asiassa ei nosteta syytettä määräajassa ja rikosta todeta tapahtuneen oikeudenkäynnissä.

Voimassa oleva laki mahdollistaa siis hyvin tehokkaan ja nopean puuttumisen laittomaan viestintään; ilman että keskustelupalstan ylläpitäjälle tarvitsee rangaistuksen uhalla siirtää nykyään syyttäjille ja tuomioistuimille kuuluvia tehtäviä.

Viestejä ei ole pyydetty poistettavaksi

Toimivaltainen tuomioistuin näissä asioissa on lain 19 § perusteella keskustelupalstan kotipaikan tuomioistuin tai Helsingin käräjäoikeus. Kysyin Helsingin käräjäoikeudelta, kuinka paljon joukkoviestinnän vastuulain 18 § mukaisia keskeyttämismääräyksiä heiltä oli haettu.

Käräjäoikeuden mukaan vuonna 2005 sananvapausasioita käsiteltiin 22 kappaletta, vuonna 2006 35 kappaletta ja kuluvana vuonna juttuja on tullut vireille 32 kappaletta. Suurimmassa osassa tapauksista on ollut kyse joukkoviestinnän vastuulain 17 § mukaisesta tunnistamistietojen luovutuksesta.

Kyselyyni vastannut käräjätuomari arvioi, että 18 § mukaisia keskeyttämismääräyksiä on näinä vuosina vaadittu vain muutamissa tapauksissa ja ainakin yhdessä se on hyväksytty ja yhdessä hylätty.

Toisin sanoen: poliisi, syyttäjä tai asianosainen on yli kahden vuoden aikana pyytänyt verkkoviestin jakelun keskeyttämistä Helsingin käräjäoikeudelta noin kaksi kertaa! Vain toisessa tapauksessa pyyntö oli niin perusteltu, että oikeus hyväksyi sen.

(On vielä huomattava, että tilastoissa Internet-liitännäisiä rikosasioita ei ole eroteltu muista - 17 ja 18 §:hän koskee myös perinteistä ei-vuorovaikutteista sähköistä joukkoviestintää - joten todelliset nettiä koskevat luvut voivat olla edellä mainittua pienempiä.)

Uusille laeille ei ole tarvetta

Verkkoviestien jakelun keskeyttämismääräyksien tarve on kuluneiden vuosien aikana ollut marginaalinen. Uusia lakeja tai ainakaan lain kiristämistä ei siis tästäkään syystä tarvita.

Tästäkin asiassa käyty keskustelu hyvä esimerkki siitä, että netin blogeissa ja keskustelupalstoilla yhteiskunnallisia asioita käsitellään usein perusteellisemmin, useammasta näkökulmasta ja monta kertaa asiantuntevammin kuin perinteisissä tiedotusvälineissä. Tämä on mahdollista, koska keskustelupalstoille kirjoittamiseen ja niiden perustamiseen ja ylläpitämiseen - muun muassa sen päättämiseen, kannattaako keskusteluja moderoida ja miten - riittää yleensä normaali maalaisjärki. Tilanne voisi muuttua, jos palstojen usein harrastuspohjalta ilman palkkaa toimiville aktivisteille sälytettäisiin syyttäjän ja tuomioistuimen tehtäviä ja vastuita.


Tämä dokumentti on Public Domainia.