Tekijänoikeuslakiesityksen ensimmäinen käsittely päättyi eduskunnassa

Kirjoittaja: Kai Puolamäki, Syyskuu 30, 2005 - 08:36.

Tekijänoikeuslakiesityksen HE 28/2004 vp ensimmäinen käsittely päättyi 29.9.2005. Istunnon pöytäkirja ja kansanedustajien puheenvuorot ovat eduskunnan sivuilla.

Eduskunta päätti ehdottaa lakiesityksen hyväksymistä suuren valiokunnan 23.9.2005 ehdottamassa muodossa. Laista poistettaisiin kirkkomusiikin teostokorvaukset, mutta muuten se olisi sivistysvaliokunnan ehdottaman kaltainen. Esimerkiksi kiistellyt kopiosuojauspykälät siis jäivät lakiin.

Ensi viikolla ilmeisesti tiistaista alkaen on vuorossa lain toinen käsittely, jossa päätetään lain hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Muutoksia lakiin ei enää voi tehdä.

Ensimmäistä ja toista käsittelyä ja muita lain käsittelyvaiheita selvennetään EFFIn blogissa 25.9.2005.

Kansanedustaja Kasvin blogissa kerrotaan myös tunnelmista eduskuntakäsittelyn jälkeen.

Lisää materiaalia asiasta voi hyvinkin ilmestyä EFFIn sivuille myöhemmin.


Alle on kerätty joitakin katkelmia eduskunnassa käydystä keskustelusta kansanedustaja Krohnin puheenvuoroon saakka (siinä kohdassa allekirjoittaneelta loppui aika ja puhti - keskustelu on aika pitkä :). Keskustelu on luettavissa kokonaisuudessaan eduskunnan sivuilla (PTK 97/2005 vp).

Vilen sähköpostipalautteesta: "En yhdy niihin näkemyksiin, joiden mukaan tämä sähköpostilähete olisi tuottanut negatiivisia vaikutuksia, vaan pidän erityisen ilahduttavana, että se suuri osa palautteesta ilmeisimmin tuli juuri nuorilta ihmisiltä eli niiltä, joiden poliittista aktiivisuutta me kaikki omalta osaltamme olemme olleet herättämässä ja haluamme herättää."

Vilen komission käsityksestä direktiivin vaatimuksista: "En voi pitää hyvänä lainvalmisteluna sitä, että suuri valiokunta joutui nyt tyytymään ministeriön virkamiehen muistinvaraiseen käsitykseen keskustelusta, jonka hän on käynyt komission virkamiehen kanssa eri asiayhteydessä, varsinkin kun on tiedossa, että komission sisällä on tunnetusti mielipide-eroja."

[Eli minkäänlaista kirjallista materiaalia komission direktiivitulkinnoista ei ole olemassa. Ainoa informaatio on Liedeksen keskusteluista raportoima käsitys. :I ]

Vilenin mukaan tekijänoikeusasiat pitäisi ottaa pois opetusministeriöstä: "Siksi alan asiantuntemusta voitaisiinkin varmasti käyttää tehokkaammin, jos tämä immateriaalioikeuden osaaminen voitaisiin keskittää johonkin ministeriöön, esimerkiksi kauppa- ja teollisuusministeriöön. Uskon, että tällainen keskittäminen edistäisi samalla monipuolisempaa lainvalmistelua ja eri osapuolten entistä tasapainoisempaa huomioon ottamista."

Karpelalle kerrottu taas uusia lukuja: "Onkin laskettu, että vuosittain matkailijoiden mukaan Suomeen kulkeutuu jopa 3,5 miljoonaa laitonta tallennetta, ja näistä valtaosa on siis äänitteitä. Määrä on niin tavattoman suuri, että se vaikuttaa erityisesti musiikkimarkkinoiden olosuhteisiin, se vaikuttaa musiikin tekijöiden ja musiikkiteollisuuden ja kotimaisen kaupan asemaan. Tämän vuoksi piraattitallenteiden yksityinen maahantuonti kielletään kokonaan."

Karpela kertoo, että levyteollisuuden mukaan prosentti äänitteitä on suojattuja (tosin nyt prosentti voikin olla myös viisi), ja siihen hän uskoo: "Sähköpostiviestien lähettäjät kertoivat huolensa, kokivat sen erittäin suureksi, mutta tällä hetkellä opetusministeriöön olemme saaneet ääniteteollisuudelta varsin luotettavia arvioita siitä, kuinka paljon esimerkiksi cd-levyistä on sellaisia, joissa on tällainen tekninen suojaus, ja arvio on liikkunut yhdestä viiteen prosenttiin. Olen tietoinen, että Taloussanomissa on esitetty toisenlaisiakin prosenttilukemia koskien cd-levyjä, 20-30 prosenttia. En tiedä, mistä Taloussanomat ovat tämän tietonsa saaneet, mutta ministeriöön olemme saaneet ääniteteollisuudelta tämän tiedon."

Lapintie sivistysvaliokunnalle: "Ja nimenomaan kun näitä muita henkilöitä ja kuluttajia ei perustuslakivaliokunnan huomautuksesta huolimatta ollenkaan ole otettu huomioon, niin kaikelta tältä suurelta sopalta, jonka sivistysvaliokunta (Puhemies koputtaa) on keittänyt kasaan, olisi vältytty, jos olisitte vaivautuneet lukemaan perustuslakivaliokunnan lausunnon."

Dromberg (sivistysvaliokunnan pj) mainitsee EFFIn: "Me olemme kuunnelleet Effiä ja sen lisäksi muitakin kuluttajien näkökulmia, me olemme ottaneet hyvin tasapuolisesti huomioon perustuslakivaliokunnan kannanottoa, ja minä kyllä nyt ihmettelen edustajan kantaa tähän."

Hautala kysyy miksi kuluttajaviraston kantaa ei huomioitu: "Kysyisinkin: Mistä syystä sitten esimerkiksi Kuluttajavirasto on 22. päivänä syyskuuta tuonut esiin sen, että sen mielipiteitä ei ole tämän lopullisen lakiesityksen laadinnassa otettu huomioon?"

Vilen kuittaa asiantuntijoiden jakaumasta: "Koskien asiantuntijoiden määrää en usko, että kellään on epäselvyyttä siitä lukumäärästä, mutta pitää varmaan yhdessä käydä lävitse näiden asiantuntijoiden taustat ja jakaantuminen, mitä tahoa he edustavat. Olen varma, että täällä olevat edustajat omissa puheenvuoroissaan tuovat vastauksen myös tähän kysymykseen."

Vapaavuori vastaa Karpelalle: "Yksityinen käyttö. Suuressa valiokunnassa haluttiin palata tähän kulttuuriministeri Drombergin tulkintaan, jota myös perustuslakivaliokunta puolsi tässä hallituksessa. Ette te, ministeri Karpela, pääse siitä mihinkään, että te tulkitsette tätä EU:n tekijänoikeusdirektiivia tiukemmin kuin edellinen hallitus, tiukemmin kuin eduskunnan perustuslakivaliokunta ja tiukemmin kuin monet asiantuntijat."

Ojansuun mukaan MikroBitti oli masinoija: "MikroBitin nettisivulla 8.9. sanotaan näin, että kansalaisaktivismia tekijänoikeusmunausta vastaan, ja se sai aikaan tällaisen vyöryn. Olen syvästi huolissani, kuinka te kunnioitatte tätä lainsäädäntöprosessia tässä talossa, kun tällainen pyöritys kevyin perustein lähtee liikkeelle."

Lapintie kuittaa Ojansuulle: "Ihmettelen nyt edelleen tätä syyskuussa heräämistä, kun jo aivan selkeästi eduskunnan perustuslakivaliokunta maaliskuussa totesi nämä samat ongelmat. Todella sekään, että laki olisi epäselvä tai sotkuinen ja vaikeaselkoinen sen vuoksi, että direktiivi on sitä, ei pidä paikkansa, vaan laki on epäselvä sen vuoksi, että siihen on jatkuvasti tehty osittaiskorjauksia, jotka ovat aiheuttaneet sen, että sitä on suurin piirtein liki mahdoton lukea, ja vitsinä heiteltiin pitkään täällä eduskunnassa, että Suomessa on vain yksi eli tämän lain valmistelija, joka tätä lakia tuntee. - - Erityisesti ed. Ojansuulle ihmettelen, (Puhemies koputtaa) onko siinä jotain pahaa, että me kansanedustajat kuuntelemme kansalaisten mielipiteitä."

Meriläinen opetusministeriön tiedotuksesta: "Ei kyllä ministeriön oma tiedotus ole yhtään tässä auttanut, kun sieltä on tullut ristiriitaisia viestejä, ja seuraavalla viikolla sanotaan, että no, oho, viime viikolla meni vähän mutkat suoriksi."

Ojansuu mainitsee EFFIn: "Kyllä me todellakin kuulimme kuluttajajärjestöjä ja effiläisiä ja johdonmukaisesti toin aina effiläisten näkemyksiä valiokunnassa esiin. Valiokunnan jäsenet voivat hyvinkin kertoa, että aina esitin niitä kysymyksiä ja sain vastauksia, mutta se, että vastaukset eivät miellyttäneet heitä, eivät olleet heidän tavoitteidensa mukaisia, sai aikaan sitten tässä todella loppuvaiheessa massiivisen kampanjan, jossa todellakaan enää ei mitkään perustelut menneet läpi. Sitten on tällainen vainoharhainen kampanja ja tulkinta lähtenyt liikkeelle, niin kuin täällä joku edustajista osuvasti sanoi. Tuntuu, että mitkään järkiperusteet eivät enää mene läpi, ja kun kuitenkin on kysymys tekijänoikeuslaista, vielä kerran, immateriaalisten oikeuksien puolustamisesta tässä tapauksessa ja tasapainottamisesta muiden ristiriitaisten tavoitteiden kanssa, sivistysvaliokunta teki parhaansa ja mielestäni sitä tulosta tulisi kunnioittaa."

Hemming on kuunnellut ÄKT:tä (yksityishenkilön netistä ilman oikeudenhaltijan lupaa kopioima musiikkikappale ei vastaa yhtä myymättä jäänyttä äänitettä): "Ed. Salon esimerkki siitä, että 5 000 nuorta ottaa kopioita netistä, kopioi mp3:lle kappaleen, varmasti osoittaa kaikille, kuinka suuresta asiasta tässä on kysymys. Silloin 5 000 kertaa tekijä on jäänyt vaille korvausta, mihin hän olisi periaatteessa oikeutettu."

Karpelan hämärä kommentti (levittäminen on jo nykyisellään kiellettyä, lakiesitys kieltäisi myös lataamisen): "Hyvät edustajat, juuri tämän vuoksi tämä laki lähtee siitä, että pyrimme puuttumaan luvattomaan levittämiseen, jotta me saamme piratismin kuriin. Juuri tämä on se syy. Ajatellaan nyt arkitodellisuutta ja henkilöä, joka käyttää tietokonetta ja menee nettiin ja on käyttäjä, ja kuvitellaan, että hän olisi hyvin nuori henkilö. Tämä laki lähtee siitä, että tämä henkilö, on hän nuori tai vanha, ei välttämättä voi olla varma, onko sisältö laitettu luvalla tai luvatta nettiin. Tästä syystä laki lähtee siitä, että viranomaisille tulee tämän lain yhteydessä mahdollisuus puuttua luvattomaan levittämiseen. Jos on luvatta levitetty aineistoa, niin nyt on sitten viranomaisilla siihen paremmat mahdollisuudet puuttua juuri tästä syystä."

Karpela Linuxista ja Macista: "Summa summarum, jotta olemme nyt kansankielisiä ja vältämme tätä munkkilatinaa, sitä on varmasti riittävästi tämänkin lain yhteydessä käytetty: Linuxia tai Macia sen paremmin ei markkinoida eikä niitä ole suunniteltu teknisen suojauksen kiertämistä varten. Niillä on muuta kaupallista merkitystä kuin teknisten suojausten kiertäminen. Eli Linuxista, tässä esimerkkinä mainitakseni, ei ole tulossa laiton. Eli tällainen kysymys on useasti esitetty."

Kasvi tekijänoikeusjärjestöistä: " Sen sijaan tekijänoikeusjärjestöiltä, jotka ovat seuranneet lain valmistelua alusta asti, virheitä on paljon vaikeampi ymmärtää. Silti me olemme saaneet lukea arvovaltaisia lausuntoja, että ei tässä mitään olla kieltämässä. Tai kuten säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry viime viikolla lähettämässään sähköpostiviestissä toteaa: Teknisiä suojauksia koskevat kohdat on hallituksen esitykseen muotoiltu siten, että tämä oikeus yksityiseen kopiointiin ei käytännössä vaarannu. Eihän se vaarannu, se vaan poistetaan kopiosuojattujen teosten osalta kokonaan. Vastaavasti ääniteteollisuuden edunvalvontajärjestö ÄKT syyttää lain vastustajia virheellisten väitteiden levittämisestä, mutta väittää itse tiedotteissaan, että uusi laki ei estä oman äänitteen siirtämistä esimerkiksi mp3-soittimeen. Laki sen sijaan estää kopiosuojausten purkamisen luvatonta kopiointia varten. Luvatonta tämän lain mukaan olisi nimenomaan oman kopiosuojatun äänitteen siirtäminen esimerkiksi mp3-soittimeen.

Ehkä röyhkeintä etujärjestöjen viime hetkien lobbauksissa on ollut kuitenkin se, ettei kaikilta vetoomusten allekirjoittajilta "ole muistettu" kysyä saako heidän nimeään edes käyttää kopiosuojausten puolesta. Esimerkiksi muusikko Sara Nunes kirjoittaa www-sivuillaan ÄKT:n vetoomuksesta: "Sain tosiaan eilen tietää siitä, että mun nimi on laitettu listalle kysymättä lupaani. Olin ihan ihmeissäni kun sain palautetta kyseisestä asiasta. En ole missään nimessä allekirjoittanut mitään." Myös säveltäjien ja sanoittajien Elvis ry:n viime viikolla lähettämä kopiosuojausten kiertoa omaan käyttöön tehtäviä kopioita tehtäessä vastustava sähköposti on herättänyt ihmetystä. Siinä viitataan viime keväänä kansanedustajille lähetettyyn vetoomukseen ja tuon vetoomuksen 600 allekirjoittajaan. Kyseisessä vetoomuksessa ei kuitenkaan mainita sanaa "kopiosuojaus" kertaakaan. Siinä puhutaan aivan eri asioista, muun muassa kirkkomusiikista ja musiikkivideoista.

Yksi alkuperäisen vetoomuksen allekirjoittajista, muusikko Kivi Larmola, on antanut minulle luvan lainata hänen minulle lähettämäänsä sähköpostiviestiä. - Pyydän puhemieheltä anteeksi, minulla menee vielä minuutti, jos tämä sallitaan.

Huhtikuussa olin 110-prosenttisesti säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry:n keräämän adressin kannalla. Vielä kaksi viikkoa sitten puolustin tekijänoikeuslain uudistamista henkeen ja vereen. Nyt tunnen itseni petetyksi. Uskoin siihen, mitä opetusministeriö sanoi sivuillaan. Uskoin, että lain henki olisi pienen ihmisen puolella, taiteen tekijöiden ja taiteen kuluttajien. Minulta on potkaistu jalat alta. Kun Elviksen adressia kerättiin, laitoin ilolla nimeni alle, koska, kuten varmasti useimmat muutkin allekirjoittajat, luulin adressin olevan piraattituontia vastaan ja luvattoman nettimusiikin vastaanottamisen kriminalisoimiseksi. Saadessani toissapäivänä lukea uutisista, että adressi olikin esitetty muodossa, että allekirjoittajat kannattavat ensisijaisesti levyjen kopiosuojausjärjestelmän säilyttämistä, olin tyrmistynyt. Laki ja lain henki takaavat kuluttajalle oikeuden kopioida rehellisesti hankittua tallennetta omaan käyttöön, ja tämä onkin ainoa, minkä kopiosuojaus voi estää. Rikollisella mielellä liikkuvia aineksia se ei estä. Kuka adressin tässä muodossa eteenpäin välittikin, syyllistyi vähintään harhaanjohtamiseen.

Ainakin minusta on viime päivinä tuntunut siltä, että meitä kansanedustajia pidetään pilkkana. Meille lähetetään vetoomuksia, joiden allekirjoittajia on johdettu harhaan. Meidän annetaan ymmärtää, että me olemme vainoharhaisia kysyessämme, mitä nämä pykälät käytännössä tarkoittavat, ja kaiken huipuksi meille annetaan ministeriöstä väärää tietoa eri asioiden rangaistavuudesta, jotta me rauhoittuisimme. Minun mielestäni tämä on eduskunnan arvovallan halveeraamista"

Loppukeskustelun voi lukea eduskunnan sivulta.