Tekijänoikeuslain ongelmiin ei tunnu löytyvän ratkaisua | EFFI.org

Tekijänoikeuslain ongelmiin ei tunnu löytyvän ratkaisua

Kirjoittaja: Kai Puolamäki, Syyskuu 21, 2005 - 10:29.

Aamun lehdissä uutisoitiin, että "tekijänoikeuslakiin etsitään ratkaisua nyt uudelta pohjalta". Uutisten mukaan eduskunnassa on pohdittu ratkaisua, jossa tekijänoikeuksien haltija velvoitettaisiin huolehtimaan siitä, että levyn voi kuunnella tai katsella ja että siitä voi ottaa myös kotikäyttökopion.

Pelottavasti kuulostaa siltä, että sisältöteollisuuden sumutus on taas kerran onnistunut.

Sisältöteollisuuden lobbarit ovat nimittäin pitkään rummuttaneet "toisen sukupolven kopiosuojausten" puolesta. Näiden suojausten pitäisi sallia muutaman kopion valmistaminen yksityistä käyttöä varten. Kuulostaako hyvältä, ratkeaako ongelma?

No ei. Ensinnäkin, CD-levyjen suojaksi tarkoitettu "toisen sukupolven suojaus" on susi (ks. Haldermanin analyysi). Toiseksi, "toisen sukupolven suojaukset" tyypillisesti sallivat kuluttajan tehdä alkuperäistä huonolaatuisemman kopion tietyssä suojaustekniikan tukemassa laiteympäristössä. Alkuperäistä ongelmaa (teoksen lukeminen ei ole mahdollista kuluttajan valitsemilla laitteilla) "ratkaisu" ei siis poista.

Puhe kopiosuojausten "sukupolvista" onkin markkinointipuhetta ja se koskee vain CD-levyjä. Esimerkiksi musiikki- ja elokuva-DVD-levyissä ei mitään tällaisia sukupolvia ole.

Digitaalisessa maailmassa yksityisen kopion tekeminen on usein välttämätöntä teoksen lukemiseksi, katsomiseksi tai kuulemiseksi, mistä mp3-soittimet ovat hyvä (mutta ei ainoa!) esimerkki (musiikkikappale pitää kopioida mp3-soittimelle kuuntelua varten).

Miksi sisältöteollisuudella pitäisi ylipäätään olla oikeus määrätä, millä laitteella ja milloin teoksen voi lukea, kuunnella tai katsella?

Hyvä eduskunta, miksi yksityistä kopiontia ei voisi vain sallia, kuten oli tehty vuonna 2003 kaatuneessa lakiehdotuksessa HE 177/2002 vp? Kuunnelkaa perustuslakivaliokuntaa (PeVL 7/2005 vp):

Valiokunta pitää oikeutta valmistaa teoksesta muutamia kappaleita yksityiseen käyttöön teoksen laillisesti hankkineen perusoikeuksien näkökulmasta perusteltuna. Viime kädessä kysymys on henkilön oikeudesta käyttää teosta sen käyttötarkoitusta vastaavalla tavalla eli oikeudesta katsella ja kuunnella teosta. - -

Perusoikeussäännökset ovat mahdollisiin direktiivien tulkintoihin nähden ensisijaisia. Toisin sanoen, jos direktiivi on ristiriidassa perustuslain kanssa, ei direktiiviä tarvitse näiltä osin toteuttaa. (Ks. myös ITviikon juttu 16.9.2005)

Lain ongelmat eivät koske vain CD-levyjä. Onkin tärkeää muistaa myös lain muut ongelmakohdat.

Voisi olla järkevintä tehdä kuten sivistysvaliokunta ehdotti opetusministeriölle jo 18.2.2003 (opetusministeriö ei kuunnellut eduskuntaa, tunnetuin seurauksin): ministeriö voisi tehdä nopeasti uuden esityksen, joka sisältäisi vain tekijänoikeusdirektiivin toteuttamisen kannalta välttämättömät muutokset. Nykyiseltä pohjalta laista kun on melkein mahdotonta harsia kasaan toimivaa pakettia.


Tämän dokumentin tekijänoikeus: Public Domain