Yle-lausunto | EFFI.org

Yle-lausunto

Kirjoittaja: Leena Romppainen, Maaliskuu 9, 2012 - 16:16.

Effi lähetti tänään lausunnon hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi Yleisradio Oy:stä ja valtion televisio- ja radiorahastosta annettujen lakien muuttamisesta.

Electronic Frontier Finland ry (Effi) kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto asiasta. Järjestö pitää nyt annettua ehdotusta parhaana keskustelussa olleista vaihtoehdoista. Mallin toimivuuden kannalta keskeistä kuitenkin on, että jatkossa kiinnitetään erityistä huomioita Yleisradion tehtävään julkisen palvelun tarjoajana.

Effi esittää, että julkisen palvelun määrittelevään 7 §:ään lisättäisiin alakohta, jossa edellytetään Ylen jatkossa tarjoavan materiaalinsa avoimesti kansalaisten ja myös muun suomalaisen mediakentän käyttöön. Toisin sanoen, kaiken tuotettavan aineiston tulisi olla jatkossa saatavissa avoimilla lisensseillä Ylen verkkopalvelun kautta. Kyseessä ei olisi siis ainoastaan valmiit ohjelmat vaan myös niiden taustalla olevat aineistot, datasetit, verkkosivustoilla olevien ohjelmien lähdekoodit ym. Vaatimuksella olisi luonnollisesti myös kustannusvaikutuksia, mutta huomioiden, että lain avulla ylen rahoituspohja turvataan kansalaisten kukkarosta, ei liene kohtuutonta edellyttää myös jotain sen vastapainona.