Effi pääsi tietosuojalautakuntaan | EFFI.org

Effi pääsi tietosuojalautakuntaan

Kirjoittaja: Virpi Kauko, Joulukuu 22, 2011 - 09:28.

Effin varapuheenjohtaja Tapani Tarvainen on nimitetty tietosuojalautakunnan varajäseneksi toimikaudeksi 2012 - 2014. Tämä on Effille merkittävä tilaisuus päästä vaikuttamaan Suomen tietosuoja-asioihin.

Tietosuojalautakunta on oikeusministeriön yhteydessä toimiva itsenäinen päätöksentekoelin, jonka hallitus nimittää kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Lautakunta mm. myöntää poikkeuslupia henkilötietojen käyttöön sekä tarvittaessa ottaa kantaa henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön.

Tarvaisen toimenkuvaan Jyväskylän yliopiston informaatioteknologian yli-insinöörinä kuuluvat mm. tietoturva- ja tietosuoja-asiat sekä tekniseltä että juridiselta kannalta. Lakiasiat ovat tulleet Effi-toiminnassakin tutuiksi.