Hallinto-oikeuden päätös poikkeaa aiemmasta linjasta | EFFI.org

Hallinto-oikeuden päätös poikkeaa aiemmasta linjasta

Kirjoittaja: Tero Tilus, Tammikuu 30, 2009 - 10:09.

Äänestysjärjestelmän osien (mm. vaalitoimitsijat, posti, ...) virheet ovat aiemmin johtaneet vaalien toimittamiseen uudelleen. Eikä kyse edes ole yksittäistapauksesta, vaan linja on kyllä aika selvä. Sähköisen äänestyksen kokeilussa kyse oli vielä kertaluokkaa suuremmasta virheestä kuin missään alla luetelluista tapauksista.

KHO 1980-A-II-127

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/1980/198005306
Ruotsinkielisen kauppakorkeakoulun ylioppilaskunnan edustajiston vaalissa äänestyslippuun ehdokkaan numeron eteen tehty merkintä Nr ei ollut sellainen merkintä, jonka vuoksi äänestyslippu olisi ollut mitätön.

KHO 1981-A-II-12

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/1981/198100640
Joukko ääniä oli tullut hylätyksi vaalitoimikunnan antamien virheellisten ohjeiden vuoksi. Hallinto-oikeus kumosi vaalit ja määräsi kunnassa toimitettavaksi uudet vaalit.

KHO 1997:34

http://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/1997/199701017
Kunnallisvaalien laskennassa oli postin lajitteluvirheen vuoksi huomioitu 19 kuntaan kuulumatonta ääntä. Korkein oikeus pysytti lääninoikeuden päätöksen kumota vaalit ja määrätä kunnassa toimitettavaksi uudet vaalit.

Turun hallinto-oikeus, 12.3.2007 07/0073/1 (dnro 02266/06/2399)

Kirkkovaltuuston vaalin tulosta oli oikaistava tilanteessa, jossa vaalivirkailijan virheen johdosta osa äänestäjistä oli käyttänyt vääränlaista äänestyslippua.

Täydennys 30.1.2009 klo 11:14:

Muistakaa, että valitus on sivuraide!

Tässä hötäkässä ei parane unohtaa sitä, että epäonnistuminen ja sen edellyttämät uusintavaalit ovat (vaikka yleisen äänioikeuden toteutumisen kannalta toki erittäin merkityksellinen asia) koko kuvassa vain pieni sivuraide. Jos nyt jäädään tuijottamaan korjattavissa olevia käyttöliittymäongelmia, meillä kohta toimitetaan vaalit tällä nyt kokeillulla paljon käyttöliittymää perustavanlaatuisemmin rikkinäisellä järjestelmällä, joka on vain saanut vähän bling-blingiä äänestyspäätteeseen.

Minne unohtui se, että koko vipperä on jo perustaltaan laiton? Auditointiraportin sivulla 6 sanotaan

Yksittäisen äänestäjän äänen voi selvittää, jos saa haltuunsa kopion sähköisestä vaaliuurnasta ja äänten salauksen purkuun tarvittavan avaimen. Uurnaan pääsevät käsiksi järjestelmää ylläpitävät asiantuntijat. Uurnanavausavain talletetaan sen generoinnin jälkeen kassakaappiin. Avaimen voivat saada haltuunsa henkilöt, joilla on pääsy kyseiseen kassakaappiin ja jotka pystyvät kiertämään sinetöinnit. Samoin tämä onnistuu henkilöltä, joka on onnistunut vaihtamaan avaimen käsittelyyn käytettävää ohjelmakoodia tai pystynyt asentamaan avainta käsittelevään koneeseen omaa koodiaan.

Äänten miksauksen suorittava ohjelma ?näkee? minkä äänen äänestäjä antoi. Tässäkin kohdassa pitää siis luottaa siihen, että käytössä on varmasti oikea ohjelmisto.

Lisäksi on muistettava, että äänestäjien äänet ovat selvitettävissä niin kauan, kunnes kaikki kopiot sähköisestä uurnasta tai uurnanavausavaimista on tuhottu. Vaalien elektroniset uurnat ja uurnanavausavaimet on tarkoitus arkistoida useiksi vuosiksi.

Tämä ei jätä lainkaan epäselvyyttä siitä onko äänestäjän antama ääni selvitettävissä vai ei. Vaalilakimme kuitenkin vaatii, että äänen selvittäminen ei saa olla mahdollista.