Syyttäjän valitus rahankeräysjutussa | EFFI.org

Syyttäjän valitus rahankeräysjutussa

Kirjoittaja: Tapani Tarvainen, Maaliskuu 5, 2007 - 18:23.

Oikeusjuttu: Kafka oli optimisti

Effin rahankeräysjuttu etenee.

Käräjäoikeus siis vapautti Effin kaikista syytteistä (tuomio on luettavissa täältä).

Syyttäjä valitti kuitenkin tuomiosta hovioikeuteen (valitus on luettavissa täältä), joten prosessi jatkuu - kohta tulee kaksi vuotta täyteen.

Taustaa: mitä käräjäoikeudessa tapahtui

Syyttämis- ja valituspäätöksen on tehnyt kihlakunnansyyttäjä Ritva Arni. Arni ei kuitenkaan itse päässyt käräjäoikeuden pääkäsittelyyn 31.1.2007, vaan oikeudessa asiaa hoiti hänen puolestaan kihlakunnansyyttäjä Ari Silvennoinen.

Pääkäsittelyssä tuli selväksi, että syyte on täydellinen farssi.

Syytteessä ollut lahjoitussivu, jolla annettiin ohje lahjoitusten tekemiseksi, ei ollut käräjätuomarin ja kolmen lautamiehen mielestä rahankeräyslain tarkoittamaa yleisöön vetoamista eikä kyseessä siten ollut rahankeräys.

Effin todistajiksi kutsumat lahjoittajat, jotka olivat lahjoittaneet yhteensä noin 900 euroa - siis noin viidenneksen kaikista lahjoituksista - erillisinä lahjoituksina ja jäsenmaksujensa yhteydessä, todistivat, että lahjoitussivu ei ollut motivaatio lahjoitusten tekemiseen.

Oikeudessa kuultiin, että Effille lahjoittaneista 91 henkilöstä 82 oli yhdistyksen jäseniä. Valtaosa lahjoituksista oli tehty jäsenmaksusuorituksen yhteydessä.

Effi ei ole maksanut palkkoja tai palkkioita, kaikki työ on tehty vapaaehtoistyönä. Vastaajat, siis syytetyt, olivat päinvastoin itsekin tehneet lahjoituksia. Syyttäjä oli siis perimässä valtiolle myös vastaajien väitetysti itse itseltään keräämiä varoja!

Effi oli myös kerännyt kuvaruutukaappauksia kymmenistä yhdistyksistä ja yhteisöistä, joilla oli lahjoitussivu mutta ei rahankeräyslupaa. Yksi näistä oli oikeusministeriön alainen Vankeinhoitolaitos (www.vankeinhoito.fi/23276.htm).

Syyttäjä ei voinut osoittaa, että suurin osa syytetyistä olisi edes tiennyt lahjoitussivun olemassaolosta. Näiden osalta syyttäjä luopuikin syytteistä. Syyte säilyi voimassa vain niillä onnekkailla, jotka oli kutsuttu todistamaan.

Syyttäjä Silvennoinen totesikin yksityisesti oikeudenkäynnin päätteeksi, että tästä ei kannata valittaa hovioikeuteen (www.s2.org/~chery/effi.html). Arni oli toista mieltä.

Syyttäjän valitus

Syyttäjä Arnin valitus on Kafkaa parhaimmillaan.

Kaikki rahat valtiolle

Menettämisseuraamusvaatimus on valituksessa edelleen 4300 euroa, vaikka käräjäoikeus totesi, että on aivan ilmeistä, että tässä tapauksessa varojen lahjoittaminen yhdistykselle on tapahtunut kunkin lahjoittajan spontaanista aloitteesta eikä yhdistyksen julkaisemilla internetsivuilla ole näytetty olleen oleellista vaikutusta lahjoituspäätösten syntymiseen.

Syyttäjän kirjoittaa valituksessaan: "Ei voida katsoa, että varojen lahjoittaminen - - olisi ollut spontaania ja lähtöisin lahjoittajien omasta aloitteesta. - - On melko epätodennäköistä, että yleisö olisi saanut kimmokkeen lahjoittaa yhdistykselle rahaa mistään muualta kuin juuri puheena olleelta lahjoitussivulta."

Oikeudenkäynnissä lahjoituksia tehneet todistajat päinvastoin sanoivat, että lahjoitussivu ei aiheuttanut lahjoituspäätöstä. Käräjäoikeuden johtopäätös: "On aivan ilmeistä, että tässä tapauksessa varojen lahjoittaminen yhdistykselle on tapahtunut kunkin lahjoittajan spontaanista aloitteesta eikä yhdistyksen julkaisemilla internetsivuilla ole näytetty olleen oleellista vaikutusta lahjoituspäätösten syntymiseen."

Vaikuttaa siltä kuin oikeudenkäynnissä esille tulleita asioita ei olisi valituksessa otettu lainkaan huomioon.

Vetoamiselta ei voida vaatia vetoamista

Syyttäjän valituksesta voi lukea, että "yleisöön vetoamiselta ei voida vaatia sen suurempaa - - tunteisiin tai omatuntoon vetoamista". Siis neutraali lahjoitusohjekin voisi olla vetoamista ja siten mahdollisesti rahankeräystä. Syyttäjä viittaa perusteluna korkeimman oikeuden päätökseen KKO 1995:97, jossa kuitenkin oli kyse siitä, että eräs yhdistys oli kerännyt 1,6 miljoonaa markkaa ilman rahankeräyslupaa puhelinsoitoilla ja keräyskirjeillä. Syyttäjä ei kuitenkaan edes väitä, että Effi olisi tällä tavalla vedonnut yleisöön.

Ei saa julkaista

Effi aikoo tiedotteensa mukaan julkaista lahjoitussivun uudestaan, kunhan sen laillisuudesta on saatu lainvoimainen päätös. Syyttäjän mielestä tämä osoittaa, että "lahjoitussivu lahjoitusohjeineen oli osoittautunut tärkeäksi ja tehokkaaksi keinoksi kerätä rahaa yhdistykselle". Syyttäjän logiikka on käsittämätöntä: tietysti Effi palauttaa minkä tahansa verkkosivunsa, joka on jouduttu poistamaan lakiin perustumattoman syytteen vuoksi. Tällä ei ole mitään tekemistä lahjoitussivun väitetyn "tärkeyden" tai "tehokkuuden" kanssa.

Lakimies ei saa lahjoittaa

Kaiken huipuksi syyttäjä vaatii Effiä edustaneen Mikko Välimäen ja Turre Legal Oy:n korvausta pienennettäväksi sillä perusteella, että Mikko Välimäki lahjoitti 2000 euroa Effille.

Syyttäjän mukaan Välimäen lahjoitus osoittaa, että "valtion varoista on tuomittu maksettavaksi enemmän kuin kohtuulliset kustannukset".

Syyttäjä jatkaa: "Lähtökohtanahan on, että valtion varoista maksettavat kulut ovat välttämättömiä myös saajansa kannalta eikä niistä voi liietä lahjoitettavaksi - - osaakaan."

Toisin sanoen, jos olette joskus lahjoittaneet hyväntekeväisyyteen, koska teiltä on jäänyt jotain ylimääräistä ruoka- ja asumiskulujen lisäksi, niin olette saaneet liikaa palkkaa. Ainakaan jos olette valtiolta oikeudenkäyntikulukorvauksia saanut lakimies, ette saa lahjoittaa.

Effin vanha tuttu todistajaksi

Syyttäjä haluaa kuulla uusia todistajia. Toinen todistajista on entinen Effin hallituksen jäsen, jonka osalta syyteoikeus on vanhentunut, ja toinen sisäasiainministeriön rahankeräysasioista vastaava hallitusneuvos Jouni Laiho.

Laihon nimi on ennenkin tullut esille sananvapauden kannalta arveluttavissa yhteyksissä. Vuonna 2003 hän oli mukana kun sisäasiainministeriö yritti kieltää poliisin sivuille linkityksen ns. pelastushelikopterilinkkijutussa. Laiho on myös taustahahmo äskettäisessä yrityksessä laajentaa nettisensuuria nettipokeriin.

Tarkoitus ilmeisesti on, että Laiho kertoisi meille tyhmille puolueettomana todistajana, mitä sisäasianministeriön lausunto oikeasti tarkoittaa ja mikä on rahankeräystä, kun Laihon kirjoittamasta lakitekstistä asia ei selviä.

Summa summarum

Valituksesta tulee ainakin minulle mieleen, että syyttäjä on ottanut asian aika henkilökohtaisesti. Tikusta halutaan vääntää asiaa vaikka tikku on jo kadonnut heinäsuopaan.

Hovioikeuden tarkoitus on korjata käräjäoikeuden mahdollisesti tekemät virheet. Tuntuu siltä, että syyttäjää ei oikeasti kiinnosta mitä käräjäoikeudessa tapahtui: hän haluaa uuden oikeudenkäynnin uusilla todistajilla hovioikeudessa aivan kun mitään ei olisi tapahtunut.

Asia jatkuu siten, että Effi kirjoittaa hovioikeudelle vastauksen ja hovioikeus päättää, ottaako jutun käsiteltäväkseen ja jos ottaa, miltä osin ja missä laajuudessa.

Pahimmassa tapauksessa prosessi kestää vielä vuosia valituksineen korkeimpaan oikeuteen, mutta toivottavasti järki voittaa ennen sitä.

Varmaa on vain se, että veronmaksajien rahojen tuhlaus jatkuu.

Effin aikaisempia tiedotteita aiheesta:
EFFI voitti oikeudessa - lahjoitussivu ei tarvitse rahankeräyslupaa (lehdistötiedote 31.1.2007)
Oikeus voitti! (31.1.2007)
Rahankeräysjuttu oikeuteen (28.11.2006)
Sisäministeriön tulkinta kampittaa yhdistystoimintaa verkossa (lehdistötiedote 2.2.2006)
EFFIä epäillään aiheettomasti luvattomasta rahankeräyksestä (2.2.2006)