Rahankeräysjuttu oikeuteen

Kirjoittaja: Tapani Tarvainen, Marraskuu 28, 2006 - 13:45.

Kuten vuoden alussa kirjoitin, saimme tietää heinäkuussa 2005, että Effiä epäillään aiheettomasti luvattomasta rahankeräyksestä.

Asian käsittely on edennyt hitaasti. Tänään saimme tietää, että syyttäjä on päättänyt nostaa asiassa syytteen.

Väitetty "luvaton rahankeräys" oli yhdistyksen verkkosivuilla heinäkuuhun 2005 asti ollut ilmoitus, jossa kerrottiin, että yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia toimintansa tukemiseksi. Saman voi lukea vieläkin Effin patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymistä säännöistä (3 §) - näiden sääntöjen pitämistä verkkosivuilla syyttäjä ei sentään pitänyt rahankeräyksenä.

Yhdistyksillä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ilman erillistä lupaa. Mitään luvatonta rahankeräystä Effi ei siis ole suorittanut.

Syyttäjä vaatii sakkoja vuoden 2005 hallitukselle, sekä valtiolle menetettäväksi niitä noin 4300 euroa, jotka yhdistys on saanut vuodesta 2002 alkaen "lahjoituksina".

Suurin osa syyttäjän peräämistä varoista on yhdistyksen jäsenten jäsenmaksusuorituksena maksamia (jäsen on esimerkiksi maksanut jäsenmaksua pyydetyn 10 euron sijasta 20 euroa - tämän syyttäjä on laskenut 10 euron lahjoitukseksi!). Ilman jäsenmaksusuorituksia lahjoitussumma olisikin jäänyt hyvin pieneksi: erillisiä lahjoituksia yhdistys on toimintansa aikana saanut joitakin satoja euroja vuodessa.

Effi kiistää syytteen ylisuurine lahjoitussummineen perusteettomana. Uskomme, että syyte kaatuu kokonaisuudessaan vuoden 2007 puolella pidettävässä oikeudenkäynnissä.