EFFI ei ole supistamassa tekijänoikeutta

9.6.2005

Kai Puolamäen blogi: EFFI ei ole supistamassa tekijänoikeutta

Julkisuudessa on esitetty kannanottoja, joiden mukaan EFFI on "lakkauttamassa tekijänoikeutta" tai vaatimassa "musiikin ja elokuvien vapaata Internet-levitystä". Kumpikin väite on väärä, eikä perustu EFFIn lausuntoihin.

Tällaisissa EFFIä kritisoivissa kannanotoissa on usein kyse vilpittömästä väärinymmärryksestä. Joskus kyseessä on kuitenkin myös tarkoitushakuinen ja tietoinen omien etujen ajaminen. Olipa syy kannanottoihin mikä tahansa, niin asiaa on syytä selventää.

Eduskunnan käsittelyssä oleva tekijänoikeuslakiehdotus HE 28/2004 vp - jota EFFI on kritisoinut - ei sisällä yhtään säännöstä, joka supistaisi tekijänoikeuksia voimassa olevaan lakiin verrattuna. Sen sijaan lakiehdotus sisältää useita tekijänoikeuden laajennuksia. Lakiehdotuksen arvostelussa ei siis ole kyse tekijöiden oikeuksien vähentämisestä, vaan käyttäjien oikeuksien merkittävän supistamisen estämisestä. Teosten suojaksi rakennetut käytönvalvontajärjestelmät (teoksen lukeminen voi vaatia rekisteröitymisen) ja käyttöestot (teosta voi lukea vain tiettynä aikana, tietyssä paikassa ja tietyllä laitteella) ovat jo uhka myös sananvapaudelle ja yksityisyydelle.

EFFI vastustaakin joitakin ehdotettuja tekijänoikeuden laajennuksia, mistä kerrotaan enemmän EFFIn Tekijänoikeus-FAQissa.

Vertaisverkoissa ilman oikeudenhaltijan lupaa ja ilman ansiotarkoitusta levitettävät musiikki- ja elokuvatiedostot ovat toinen ajankohtainen aihe. Oikeudenhaltijoiden edunvalvontajärjestöt ja levy-yhtiöt ovat hyökänneet tällaista vertaisverkkolevitystä vastaan aggressiivisesti, niin kampanjoimalla uusien lakien puolesta kuin haastamalla vertaisverkkojen käyttäjiä oikeuteen ja häiritsemällä tietoliikennettä.

EFFIn mielestä oikeudenhaltijat saavat ajaa etujaan oikeusteitse, mutta ei omankädenoikeudella. Toisaalta EFFI on myös vaatinut kohtuutta vahingonkorvauksiin ja rangaistuksiin.

Levy-yhtiöiden ja käyttäjien välillä on käynnissä kilpavarustelu, jolle ei näy loppua. Oikeusjutut tai lakien jatkuva tiukentaminen eivät ratkaise musiikin vertaisverkkolevitykseen liittyviä ongelmia. EFFI on ehdottanut ongelmaan ratkaisuksi pakkolisenssijärjestelmää musiikin jakamiselle netissä. Järjestelmässä tekijät saisivat musiikin vertaisverkkojakelusta korvauksen samalla periaatteella kuin nykyään radiosoitosta.

On huomionarvoista, että tekijänoikeuden supistamisen sijasta EFFI on päinvastoin kannattanut joitakin tekijänoikeuden laajennuksia - erityisesti silloin, kun kyse on ollut nimenomaan tekijöiden oikeuksista. Esimerkiksi lausunnossaan eduskunnalle 1.4.2005 EFFI kannatti musiikkivideoiden tekijänoikeusmaksujen tilittämistä myös esittäville taiteilijoille.

EFFI ei siis ole ajanut tekijänoikeuslakiehdotusta tai vertaisverkko-oikeudenkäyntejä kommentoidessaan tekijänoikeuden supistamista. Sen sijaan EFFI on vastustanut tekijänoikeuksien jatkuvaa laajentamista, joka uhkaa muuttaa hyvin radikaalisti sitä tasapainoa, joka on vallinnut yhteiskunnan ja tekijänoikeuden haltijoiden välillä - jälkimmäisen ryhmän eduksi.

Lisätietoja

Tekijänoikeus-FAQ, tietoa tekijänoikeuslakiuudistuksesta,
EFFIn lausunto eduskunnalle tekijänoikeuslakiehdotuksesta HE 28/2004 vp,
Kai Puolamäki

Tätä kirjoitusta saa vapaasti kopioida ja levittää muuttamattomana.